Detta är Screenflow

Screenflow det är ett program till Mac som kan spela in såväldin datorskärm, oavsett om just din skärm är en laptop skärmeller en extern skärm. Men också så kan den spela in skärmen på enIpad eller en Iphone. Och det som jag verkligen älskar egentligen, med Screenflow, det är att här finns precis det du behöverför att göra den här uppgiften. Varken mer eller mindre. Så du möts av ett kraftfullt och väldigt kapabelt program, men du möts inte av hundratals paneler och verktyg ochmenyalternativ och reglage och rattar, och allt vad det kan vara. Och det är väldigt skönt. Arbetet i Screenflow det sker i tre steg kan man säga. Steg ett, du spelar in din skärm och eventuellt också dinegen röst när du berättar och instruerar. Sedan kommer steg två, du redigerar ditt inspeladematerial till en färdig film. Och slutligen steg tre, du publicerar ellerexporterar ut materialet för att kunna sprida detefter ditt behov. Ska jag vara riktigt noga så finns det faktisktfyra steg, egentligen. Planeringssteget, det kommer ju allra först. För där planerar du ditt innehåll, hur det skase ut och hur det ska låta. Och det är ett väldigt, väldigt viktigt steg. Men det kommer jag inte beröra i den här kursen, utan här lär du dig verktyget för att förverkliga det somdu vill skapa. När du startar upp Screenflow så ser det ut så här. Det är en liten inställningsruta för din inspelning, och det är egentligen allt. Än så finns det inte så mycket att göra, eftersom du inte har spelat in någonting. Och under tiden som du spelar in så är det faktiskt ännu meravskalat och tomt. Det enda som synsdet är en ikon som berättar att inspelningen just nu pågår. Och det här är ju pågrund av att du faktiskt ska spela indin skärm, då är det dumt att ha massa andra grejeri vägen som stör. Men sedan, när inspelningen är klar och du har tryck på Stop, då händer det desto mer, för du kommer in i redigeringen. Det allra viktigaste, är din skärminspelningsom tar upp mest av ytan och här tittar du på detsom du har spelat in och dem redigeringarsom du gör framöver. Du har också din tidslinje, där du ser inspelningenoch materialet är uppdelat i flera, olika spår. Här ser du ett spår med ett ljudklipp, i det här fallet minröst som berättar. Och ett spår med bilderna, alltså videon, det som syntespå min skärm när jag spelade in det här. Och allt eftersom kommer du redigera och då kommer dittprojekt att komma att se ut kanske ungefär så här. Du ser också information om det som du har spelat in, som hur långt hela klippet är, och hur långt in i klippet dujust nu befinner dig när du spelar upp och redigerar. Sedan har du också din verktygslåda, det är här somdu hittar knappar, bockrutor och reglage för att redigeraoch lite annat smått och gott som jagkommer att visa dig, framöver i kursen. Så som du ser, ett väldigt avskalat program, som är tydligt uppdelat och ger dig en bra överblickav ditt arbete.