Lägg till nya prenumeranter i en grupp

Om du ska lägga till en eller flera nya prenumeranter i din audience, och ocksåredan vet vilken eller vilka grupper du vill att de ska tillhöra, kan du enkeltaddera dem direkt till rätt grupp i själva importsteget.

Om du ska lägga till en ny prenumerant med hjälp av funktionen Add subscribervia Add Contactsmenyn, kan du i samma veva klicka i vilken eller vilkagrupper personen ska tillhöra.

När du importerar in många nya e-postadresser i Mailchimp med hjälpav funktionen Import contacts, kan du även där kryssa i vilken eller vilka avgrupperna personerna ska tillhöra. Det du väljer här kommer då att appliceras på alla prenumeranterdu valt att importera i samma omgång. Du kan alltså inte göra olika val för olika prenumeranter i den här processen. Om du ska importera flera kontakter, och vill dela upp dem i två olika gruppereller fler, behöver du lägga till den informationen i din importfilredan innan du startar själva importen. Om du exempelvis har all information i en Excelfil som ska importeras, ska varjeGroup category ha en egen kolumn med samma namn som i Mailchimp. I cellerna under skriver du in grupperna som varje person ska ingå i. För att lägga till en prenumerant i flera grupper måste du separeragruppnamnen med kommatecken.

Därefter kan du starta funktionen Import contacts, och i steget för attmatcha informationen med rätt fält i Mailchimp får du också se till attmatcha grupptillhörigheten. Lite mer förarbete behövs det alltså, och det gäller att hålla tungan rätt i munför att döpa allt rätt och riktigt här.

Slutligen, att addera nya prenumeranter i grupper vid import går alltså finfint, både om du importerar enskilda prenumeranter, och när du importerarhela listor med e-postadresser.