Prolog
Rätt brev till rätt person
02:50
Mer än en audience?
04:58
Taggar, grupper eller segment
03:15
Taggar
Vad är taggar?
01:09Låst
Skapa taggar
01:07Låst
Tagga befintliga prenumeranter
01:21Låst
Tagga nya prenumeranter
02:02Låst
Skicka brev till alla med en tagg
02:16Låst
Radera taggar
00:54Låst
Grupper
Vad är grupper?
01:04Låst
Skapa grupper
04:15Låst
Lägg till befintliga prenumeranter i en grupp
01:38Låst
Lägg till nya prenumeranter i en grupp
02:07Låst
Låt prenumeranten själv välja grupp
02:33Låst
Skicka brev till en grupp
02:56Låst
Ta bort prenumeranter från en grupp
00:55Låst
Ändra synlighet på grupper
02:15Låst
Radera grupper
02:01Låst
Segment
Vad är segment?
01:45Låst
Regular segment vs Advanced segment
00:55Låst
Skapa ett segment med ett villkor
02:41Låst
Skicka brev till ett segment
02:56Låst
Skapa ett segment med flera villkor
04:13Låst
Radera segment
00:49Låst
Epilog
Mot ett smartare mejlande
01:30Låst