Skapa grupper

Du skapar dina grupper genom att navigera till Audiencesektionen i Mailchimp. Sen klickar du in på Manage contacts > Groups.

Här kan du se alla dina grupper samlade när du har skapat dem, men just nu ser dettroligen ut som hos mig, alldeles tomt.

Klicka på Create Groups för att skapa din allra första grupp.

Jag brukar börja med den nedre sektionen allra först, för det är här som du skaparsjälva grupperna. En grupp ingår alltid i en Group category. Du kan se det lite som ettövergripande tema. En gemensam beskrivning för grupperna som ingår.

En Group category kan till exempel vara Så här ofta vill jag få brev. Eller Jag är..., eller Jag är intresserad av brev om...

Under gruppkategorin finns sen de olika grupperna.

Du kan ändra namnen senare om du vill.

Du kan addera fler gruppnamn via Add Group-knappen, ta bort gruppnamnvia den här lilla minusknappen, och ändra vilken ordning du villatt de olika valen ska presenteras.

När du har skrivit in all information du behöver, kika på inställningarnai den övre sektionen. Det är här du bestämmer hur gruppen ska fungera, och presenteras i formuläret för att registrera sig som prenumerant.

Ska valen presenteras som checkboxes, alltså kryssrutor, där prenumeranten harmöjlighet att kryssa i allt från ett till flera val? Just detta passar perfekt i mitt fall, för den gruppen som jag precis skapade, eftersom flera prenumeranter som skriver upp sig säkert kommer att vilja ha brev omsamtliga genres. Då vill jag att man ska kunna kryssa i båda två.

Alternativ nummer två är att grupperna presenteras som Radio buttons, alltsåenvalsknappar där det bara går att välja att ingå i en av grupperna. Prenumeranten måste alltså välja.

Om du till exempel har skapat två grupper för hur ofta brev ska skickas, veckoviseller månadsvis, då är det naturligt att det är antingen eller.

Antingen vill prenumeranten få brev varje vecka, eller en gång i månaden.

Grupper kan också presenteras som en nedfällbar meny, där det också baragår att välja <b>ett</b> alternativ.

Så om du vill att prenumeranterna ska kunna välja en eller flera grupperatt ingå i ska du välja checkboxes här. Men ska de endast kunna välja en enda grupp att ingå i är detradio buttons eller dropdown-meny som gäller.

Sen finns det ett alternativ till. Du kan kryssa i att gruppen <b>inte</b> ska synas allsi formuläret för prenumeranter. Det alternativet väljer du om gruppernabara ska kunna ses och hanteras manuellt av dig, inte av dina prenumeranter.

Ett exempel här är om du skulle vilja använda den här gruppen internt, som ett sätt att helt enkelt gruppera dina prenumeranter. Men mitt råd härär faktiskt att använda taggar för det istället. Du kan använda grupper om du vill, men taggar är som jag nämnde tidigareallra bäst för just internt bruk. Medan grupper är perfekt för attprenumeranten ska kunna välja själv.

När du är klar klickar du på Save. Gruppen sparas, och du får valetatt antingen importera in prenumeranter redan nu i gruppen, eller kan du väljaatt du är klar för nu. Om du väljer Done for now kommer du tillbaka till din vy över alla grupper.

Här ser du alla dina övergripande gruppkategorier, samt grupperna som ingår. Du kan alltid redigera både gruppkategorinamnet och namnetpå dina grupper. Du kan också lägga till nya grupper.

Just nu har du troligen precis som jag lite tomt om prenumeranter här i dinanyskapade grupper. Men det ska du få råda bot på i nästkommande avsnitt.