Skicka brev till alla med en tagg

När du har skapat och taggat ett gäng prenumeranter, är det supersmidigt attskicka ett brev direkt till dem. När du skapar en ny campaign, alltså ett nytt brev i Mailchimp, bestämmer duallra först vem som ska få brevet. Istället för att skicka till All subscribers in audience, alltså heladin lista med prenumeranter, väljer du nu en av de taggarsom du hittar här, under Tags.

När valet av tagg är gjort kan du dubbelkolla så att urvalet stämmer. Klicka på knappen Save för att få se antalet prenumerantersom matchar ditt urval. Jag hade inte så många med den här taggen, så jag vet att tre stycken är helt rätt.

Om du känner dig lite osäker, och vill vara helt säker på attditt antal är rätt, kan du välja Finish later, och gå tillAudience > All Contacts > Filter by tags.

Välj din tagg så får du fram alla som har den utvalda taggen.

Vissa av dina prenumeranter kanske har flera taggar, och kanske vill du att vissamed en annan tagg, exempelvis som jag här har taggen Recensent, inte ska få det härbrevet. Kanske ska du skicka ut två budskap samtidigt och vill inte att detvå ska krocka med varandra. Bara de som har LEADVT21ska få det här, men inte Recensent.

Det går faktiskt att göra med hjälp av segment. Om du är nyfiken på det, kika på kapitlet om att skicka brev med segment, för där kan du filtreradina prenumeranter ytterligare.

Men för nu har du koll på vilken tagg du vill skicka till, och hur många somingår i den taggen. Så klicka på krysset för att ta bort filtreringen, sen kan dubara gå tillbaka till ditt brev och fortsätta med skapandet, precis som du brukar göra. När du slutligen sen skickar ditt brev är det endast de prenumeranternasom har den valda taggen som kommer att få den här informationen. Rätt brev till rätt personer tack vare taggar. Riktigt smidigt.