Skicka brev till en grupp

När du skapar en ny Campaign, alltså ett nytt brev i Mailchimp, bestämmer duallra först vem som ska få brevet. Istället för att skicka tillAll subscribers in audience, alltså hela din lista med prenumeranter, väljer du nuGroup or new segment.

"Segment", tänker du, "det har vi ju inte gått igenom än". Det må vara sant, mendet gör ingenting. Du kan vara helt lugn. Jag kommer att återkomma hit ikapitlet om segment.

Allt du behöver göra nu är att fälla ner rullmenyn där det står Date Added. Kika under sektionen Groups, och välj den gruppkategori du vill skicka till.

Till höger får du upp alla grupper inom den här gruppkategorin, som du kan välja att skicka till.

Du kan välja att skicka till One of, alltså alla prenumeranter som ingår iåtminstone <b>en</b> av de grupper du markerar. Eller All of, bara de prenumeranter somingår i <b>alla</b> de markerade grupperna. Eller None of, alltså prenumeranter som<b>inte</b> ingår i någon av de markerade grupperna.

Kanske lite rörigt, men det brukar sätta sig efter lite testande och övande. Jag kan själv fortfarande bli lite förvirrad emellanåt. Men urvaletkommer att gå att förhandsgranska.

Du väljer grupp genom att klicka på gruppnamnet. För att markera fleragrupper håller du inne Cmd (Mac), eller Ctrl (PC) när du klickar.

Jag tänker att jag nu vill skicka ut ett brev till alla i min grupp Nyheteroch erbjudanden, som har valt underkategorin Fantasy.

När du har gjort valet av grupp eller grupper är det dags att dubbelkollaatt allting verkar stämma. Klicka på knappen Save för att få se antalet prenumerantersom matchar ditt urval.

Klicka sen på antalet för att se exakt vilka prenumeranter det gäller. Det är här du smidigt kan dubbelkolla att ditt val verkligen ser ut att stämmaöverens med det du ville få fram. Och jo, det verkar som att alla prenumeranter som ingår i gruppenFantasy under Nyheter och erbjudanden kommer med här. Vissa av dem ingår också i andra grupper, men det gör ingenting i det här fallet. Det viktiga är att alla här vill ha brev med information om nya fantasyböcker, för det är precis det som ska mailas ut i det här brevet.

När du har dubbelkollat det här är det bara att klicka på kryssetför att stänga ner, sen kan du lugnt fortsätta processen att skapa ditt brev. Precis som du brukar göra.

När du slutligen skickar brevet är det endast prenumeranter som ingår i denvalda gruppen som kommer att få brevet. Rätt brev till rätt personer, tack varedina grupper. Hur smidigt som helst.