Skicka brev till ett segment

När du har skapat ditt segment och sparat undan det är det hur enkelt som helstatt skicka ett brev till segmentet.

Du skapar din nya Campaign, alltså ditt nya brev, och i första steget där duväljer mottagare växlar du från All subscribers in audience till Segment.

Här hittar du direkt dina sparade segment.

Välj segmentet och klicka sen på Save. Då kommer du direkt att se att antaletprenumeranter som brevet ska skickas till uppdateras.

Sen är det bara att fortsätta med att skapa ditt brev precis som du brukar göra. Det kommer inte att skickas till någon annan än de du har lagt tilli ditt utvalda segment. Riktigt smidigt!

En sak att tänka på här är att ett segment som har villkor som till exempeldagar kommer att uppdateras för varje dag som går. Så för att vara säker på att duskickar brevet till just dem som gått med de senaste sju dagarna bör du skicka detsamma dag som du sparade undan segmentet, för den kommer att räkna sju dagar bakåtfrån det att du skickar brevet. På så vis kan du använda det här segmentet var sjunde dag om du vill, för att hela tiden skicka ut någonting till nya prenumeranter. Det är en bra sak att ha i bakhuvudet.

Så om du vill tidsinställa ett brev är det bättre att helt enkelt tagga uppprenumeranterna som brevet ska gå ut till, eftersom segmentet kommer att uppdaterasnågra dagar senare och innehålla helt andra prenumeranter somuppfyller villkoren.

En sak till som jag vill visa dig är att du kan skapa segment direkt där duskapar dina brev. Om du inte redan har sparat segmentet kan du istället väljaGroup or new segment. Då kommer du att få upp precis samma valmöjligheter för attsätta upp villkor som när du skapade och sparade ditt segment i Audiencevyn.

Det betyder att skulle du vilja skicka brev till ett segment som du inte harskapat och sparat i förväg, kanske för att du inte vill spara det utan baraanvända det en enda gång, för just det här brevet. Då är det perfekt att sättaupp villkoren för segmentet direkt när du gör brevet.

Du skulle alltså här kunna välja Date Added, Is within, och 7 dagar. Då får du fram exakt samma segment. Enda skillnaden här är att du inte kan spara segmentet. Det skapas för stunden, sen glöms det bort så fort brevet är skickat.

Så vet du med dig att du ska engångssegmentera kan du faktisktlika gärna göra det direkt under Groups or new segment när duskapar brevet. Annars hittar du dina sparade segment under Segments.