Tagga nya prenumeranter

Om du ska lägga till en eller flera nya prenumeranter i din audience, och redanvet vilka taggar de ska ha, kan du lägga till taggarnadirekt i själva importsteget.

Om du ska lägga in en ny prenumerant i din audience med hjälp av funktionenAdd a subscriber, kan du i samma veva fylla i vilka taggar personen ska ha.

Du kan också välja att tagga direkt när du importerar in många nya e-postadresseri Mailchimp med hjälp av funktionen Import contacts.

Det du väljer här kommer att appliceras på alla prenumeranter som du valt attimportera i samma omgång. Du kan alltså inte göra olika val förolika prenumeranter i den här processen.

Om du vill importera in många nya prenumeranter med olika taggarbehöver du addera information i din importfil redan innan dustartar själv importen. Så om du har till exempel en Excelfil som du ska importera, behöver detfinnas en kolumn här i som heter Tags. Och i cellerna under skriver du sedan in de taggar som varje person ska ha. För att lägga till flera stycken behöver du separera med kommatecken.

Tänk på att skriva exakt så som du har benämnt dem när du skapade demför att det ska bli rätt.

Därefter kan du starta funktionen Import contacts.

I steget för att matcha informationen med rätt fält i Mailchimp får du ocksåse till att matcha taggningen. Det är lite mer förarbete alltså, och det gäller att hålla tungan rätt i mun för attverkligen döpa allt på rätt sätt.

Men att tagga nya personer vid import går alltså finfint. Både när du importerarenskilda prenumeranter, och när du importerar hela listor med e-postadresser.