Undvik måndagsexemplar

När du köper ett teleobjektiv är det en sak som du måste förvissa dig om. Det är att du inte köper ett måndagsexemplar. Tyvärr är det långt ifrån alla teleobjektiv som är så skarpa somman har rätt att förvänta sig. Bilden på ägretthägern har jag tagit vidHornborgasjön med mitt 400/2.8 och 1.4 converter. Att 1.4 converter förstorarobjektivets fel med 1.4 gånger är självklart. Men trots det blir bildenriktigt skarp. Det beror på att mitt 400/2.8 är så långt ifrån ettmåndagsexemplar man kan komma. Det är riktigt skarpt. Jag har testatteleobjektiv i snart 30 år och jag vågar påstå att jag har stor erfarenhet avdetta, i alla fall när det gäller Canon objektiv. Jag har testat andra märken också. Men inte funnit att de är varken bättreeller sämre i det här avseendet. Att det skiljer från exemplar till exemplar ärförståligt. Men att lägsta nivån är så låg som den faktiskt är, det är inte okejenligt min mening. Och det spelar ingen roll om du köper teleobjektiv för 20 000eller för 100 000 kronor. Det finns gått om måndagsexemplar i alla prisklasser. Därför säger jag till alla som är på väg att köpa ett teleobjektiv: "köp det övernätet av ett svenskt företag." Gör du det som privatpersonhar du 14 dagars ångerrätt. Utnyttja den ångerrätten om objektivet inte är skarpt. Men hur ska du veta om objektivet är skarpt? Det du kan göra är att testa objektivet på det sättet som jag gårigenom vid kursen "Fotografera fåglar" som finns på Moderskeppet. Har du gjort den testen och resultatet visar att objektivet är oskarpt, då skadu skicka tillbaka objektivet. Företaget som du har köpt objektivet av kommerinte bli glada. De kommer troligtvis föreslå att du skickar in objektivettillsammans med kamerahuset så att de får kalibrera autofokusen. Men så enkelt är det inte. För har du testat objektivet på det sättet som jaghar gått igenom i kursen "Fotografera fåglar" då beror det inte på autofokusen. Då är det nåt annat det beror på. När de 14 dagarna har gått har du bara rätt attlämna tillbaka objektivet om det är något fel på det. Och om det är något fel påobjektivet, det kan man ha olika uppfattning om. Svaret du kommer att fåefter att objektivet har varit inne på serviceverkstan kommer troligtvis attvara att de justerat objektivet och det nu är bra. Du kan också få svaret attdet inte är något fel på objektivet. Det tredje svar som jag vet förekommer, detär att det ligger inom de toleranser som företaget har. Det vill säga, det är ingetfel på objektivet. Ja, du förstår nog. Det gäller att skicka tillbaka objektivet inom14 dagar och få pengarna tillbaka. Nästa avsnitt handlar om att våga köpa ett begagnat teleobjektiv.