Visuell kommunikation - Lektion 5

Sammanhang skapar mening

Vill du lära dig mer om foto, inte bara din kamera? Att ta och förstå bra bilder. Att samtala om svårtolkade bilder med stor förståelse. Det vill vi lära dig.

I kursens femte lektion ställs frågan om det är möjligt att skapa olika upplevelser av en bild genom att förändra den information betraktaren får om bilden? Vad betyder bildtitlar, bildtexter, kunskap om upphovsmannen och motivet? Kan en bild få ökat värde genom det sätt den presenteras på?


Sedan 2009 har 10.000 svenskar studerat innehållet i form av kursen Fotografi - Visuell kommunikation 7.5hp vid Högskolan i JönköpingNu kan du se alla lektionerna här på Guld.

  • Undertextad
  • 12 avsnitt
  • 2h 21m
  • Släpptes Februari 2014