Håll uppe tittarens engagemang

Att nå fram till publiken och fånga uppmärksamhetengenom en skärm det är svårt. Men det är inte omöjligt. Du behöver bara ha några S upp i rockärmenför att behålla uppmärksamheten rakt igenom. Börja med en stark inledning. I stället för att inleda webbseminariet medatt berätta om vem du är, berätta i stället någontingverkligen fångar tittarens intresse. En kort berättelse, en liknelse ellernågonting som sätter din fakta i ett sammanhang. Genom att inleda med någonting som får tittaren att stanna uppoch bli nyfiken så får du kvar din tittare mycket längre tid. Följ sedan upp med att ge din tittare en tydlig agenda förvad sändningen kommer att handla om. Så att tittaren vet vad hen kan förvänta sig. Påminn sedan under tiden om vad du har gått igenom ochvart seminariet är på väg för att tittaren hela tidenska känna att det finns mer att hämta. Det väcker nyfikenhet, plus att det gör dettydligt för tittaren att du har stenkoll på din presentation. Efter din starka inledning är det viktigt att du fokuserarpå din röst. Variera ditt tempo för att skapa dynamik i det du berättar. Ingen tycker om att lyssna på en presentatör som talar monotont. Pausa när du märker att du pratar för fort och tvingadig själv att tala långsamt. Det är okej om det känns obekvämt långsamt fördin del för den som lyssnar kommer uppleva det somett lagom, lugnt tempo. Ett lugnt tempo, det inger trygghet. Sedan kan du med jämna mellanrum utnyttja variationför att höja upp tempot, det ger energi till ditt berättande. När du sedan lugnar ner tempot igen, så betonar du orden du säger. Öva på det här, när du testkör. Be gärna kollegor att lyssna på dig och ge dig feedback. Ta reda på vart i ditt manus du ska ta det lugnt för attbetona ditt budskap. Och vart du ska höjatempot för att tillföra energi och dynamik till din presentation. Testa och variera din röststyrka, du kan prata starkare om sakersom du vill poängtera och lite svagare ibland. Den variationen kommer att göra att din tittareblir mer intresserad av vad du har att säga ochmer benägen att fortsätta lyssna. Glöm inte bort att uppmuntra till frågor, har du mångaengagerade tittare så kan det vara bra att svara på frågorungefär var tionde minut. Men har du färre frågor som kommer in i chatten så kandu använda samma intervall för att påminna tittarna omatt skriva frågor och informera dem om att du kommer attsvara på dem i slutet av seminariet. Avsluta alltid med en frågestund. Det är en av livesändningens stora fördelar. Att du kan ha direkt kommunikation med tittaren. Missa inte den chansen. Får du många frågor så be din assistent att samla ihop frågorsom kommit in under sändningen och svara på dem som känns mestgenerella och relevanta. Och kom ihåg att alltid ha med namnet på frågeställaren, antingen när du får frågan eller när du svarar, till exempel: "Angelica, du frågarefter en tjänst som jag personligen använder." Ja, använder du ett personligt tilltal och är medveten omhur du arbetar med ditt tempo och din röst, så har du riktigt bra förutsättningar för atthålla kvar din tittares intresse.