Olika typer av livesändningar

På Youtube kan du sända flera olika typer av livesändningar. Det första det är mobilt, för livesändning på språng. Men för detta krävs det dock att du har minst 1 000 prenumeranterpå din Youtubekanal. Den andra är med webbkamera, ett snabbt och enkelt sättatt livesända som du kan använda oavsett hur mångaprenumeranter du har. Det tredje är att sända med hjälp av en programvara för streaming. Det är en högre svårighetsgrad som gör det möjligt att deladin skärm med din publik. Det fjärde är den största och svåraste, och det är evenemang. Den används för större händelser som filmas med flera videokameroroch som sprids med hjälp av en programvara för streaming. Vi kommer i den här kursen att fokusera på hur du sänder medhjälp av webbkameran, där du själv syns i bild under hela seminariet. Detta är för att du inte ska fastna med någon krångligteknik utan kan snabbt och enkelt skapa en proffsig livesändning. Att sända med webbkamera ger dig fördelen att din tittarefår kontakt med dig direkt genom skärmen. Det skapar en personlig känsla och om du är noga med atttitta in i kameran så känner tittaren att du tittar på just hen. Dessutom så kan du dra nytta av att gestikulera och med dinaansiktsuttryck förstärka det du vill säga. Och du kan också visa exempel med hjälp av till exempelrekvisita eller att bjuda in en kollega att samtala med. Och om du vill så kan du själv utforska att sända med hjälp avprogramvara för streaming. Det finns guider för programvaranOBS i kursens stödmaterial.