Planera innehåll – manus och visualisering

När du har en persona och mål klart för dig, är du redoatt skriva ett manus. Du vet vem du skriver för och du vet vilket måldin persona har med just ditt webbseminarium. Nu ska du berätta vad hen behöver veta. Vi rekommenderar ett skriftligt manus. Det hjälper dig både att formulera innehållet påbästa sätt och att hålla tiden. Men tänk på att ditt manus inte bara ska läsas rakt av utandet ska berättas med inlevelse och känsla. Testa ditt manus genom att berätta det högt och fyll samtidigt i småutfyllnadsord för att få det att flyta på i talform. Stryk under ord som ska betonas och peta gärna in små noteringartill dig själv om att till exempel gestikulera eller skratta, för att påminna dig själv om att vara levande både i bild och i tal. Och använd mycket mellanrum i ditt manus för att symboliserapedagogiska pauser. Det låter tittaren tänka och lugnar dessutom ned digom du börjar prata för snabbt. Glöm inte att också ha en tydlig början ochett tydligt slut på ditt manus. Börja med någonting som fångar din persona, till exempel genomatt beskriva hens problem och hur det här seminarietkommer att lösa det. Och avsluta sedan med att knyta ihop säcken genomatt summera vad personan har lärt sig. Berätta också vad som är nästa steg och ge en tydlig Call to action. Kanske är det att se ditt nästa seminarium eller att läsaett nyhetsbrev som du kommer att skicka ut efteråt. Sist men inte minst så ska du visualisera ditt innehåll. Vad behöver du visa för att förmedla dittbudskap på bästa sätt? Om du berättar om kamerautrustning så är det kanske självklart att duvisar upp en kamera med tillbehör, som objektiv, stativ och fjärrutlösare. Men i andra fall kan det vara lite klurigare. Jag brukar använda mig av en liknelse om att mittfotoarkiv är som en vinkällare. Och att mina bilder är som exklusiva viner. För att illustrera det så kan jag använda mig av en flaskaalkoholfritt vin eller skriva ut en bild på en vinkällare. Just för att förstärka min liknelse. Fundera över hur du bäst kan illustrera just ditt budskap. Tips och inspiration hittar du i kursens stödmaterial. Och i nästa avsnitt får du veta hur Camilla gör för att förvandlasina färdiga föreläsningar till lyckade webbseminarium!