Schemalägg

Vi rekommenderar att du schemalägger din sändningför att kunna marknadsföra ordentligt inför. På så sätt så ökar du antalet tittare som hittar in till din sändning. När du har schemalagt din livesändning så får du enlänk som du kan sprida på dina sociala medier, och på din webbplats, och i dina mejl utskick. Du kan enkelt starta en livesändning på Youtubevia en webbkamera oavsett om du väljer en extern elleranvänder dig av kamerans inbyggda. Även om möjligheten finns så behöver du inte ha någonextra programvara för att det här ska fungera. Se till att du är inloggad på det Youtubekontosom du vill sända ifrån. Ha också rätt mikrofon och eventuell extern webbkamerainkopplad för att kunna göra rätt inställningar. Klicka på uppladningsikonen i menyn det är den som ser ut somen kamera symbol. Välj sedan Sänd live. Ge Youtube-studio tillåtelse att användadin mikrofon och din kamera. Se till att du är i fliken Webbkamera, när duschemalägger, alternativet Stream gäller när du använderdig av en extern programvara för streaming. Ge ditt webbseminarium en tydlig titel, tänk på att den skasignalera till tittaren vad hen kommer att få se, men också vara lite säljande. Tittaren ska bli intresseradoch nyfiken. Välj om din sändning ska vara Offentlig, Olistad eller Privat. Som vi har tagit upp tidigare i kursen. En offentlig sändning kan alla söka efter och se, en olistad kan bara visas av dem som har länken, och en privat kan bara du själv se. Kryssa för Schemalägg till senare. Och välj den dag och tid som du kommer att sända. Under Målgrupp så väljer du om videon är anpassad för barn. Som vi nämnde i avsnittet om målgrupper så ska du kryssa iNej, här, om din livesändning inte enbart riktar sig till barn. Klicka på Fler alternativ, för att få upp lite flerinställningar du kan göra. Lägg till en beskrivning av ditt webbseminarium. Vad kommer det att handla om? Vem är det som sänder? Skriv en kort, säljande pitch som gör din persona nyfiken. Välj en kategori som passar ditt innehåll, den här kanvara ifylld redan innan om det är så att du har en kategori förhela din kanal, så som Moderskeppet har här. Sedan är du redo att trycka på Nästa. Men var beredd på att direkt efter att du gör det här såkommer en bild att tas med din webbkamera. Den här bilden blir den preliminära miniatyrbildenför din sändning. Men blir du inte nöjd med den här bilden så kan du enkeltbyta till en annan.