Statistik och analys

Vi nämnde tidigare i kursen att den som är assistentunder livesändningen kan titta på statistik i realtid. Med hjälp av den så går det att hålla koll på hur tittarensvarar på livesändningen och göra snabba justeringar. Om din assistent till exempel märker att chatten saktar nedoch folk verkar droppa av, så kan hen skriva en frågai chatten för att hålla igång intresset och på så vishjälpa dig som presentatör. Din assistent kan också signalera till dig om ni har kommit överensom en signal redan innan. Om intresset börjar mattas av och då kan du själv ställa enmuntlig fråga till tittaren, eller hoppa vidare till nästa ämne. Men även efter sändningen så kan du titta på och analyserastatistiken för att utvärdera din presentation. Du kan se när du hade flest tittare samtidigt och när duhade mest aktivitet i chatten. Sedan kan du enkelt jämföra det med vad du pratade omi varje upp- och nedgång. Och för att hitta till statistiken så går du till din kanal. Välj Video, och leta upp din livesändning. Kom ihåg att du måste låta sändningen ligga kvarpå din kanal för att komma åt statistiken. Klicka in på videon så får du två val. För att komma åt statistiken när livesändningen är igång, så trycker du på Analytics, men för att komma åtstatistiken nu efteråt så klickar du i stället på Redigera. Här kan du sedan välja Analytics, för att få upp en mängdspännande siffror att utvärdera din video ifrån. Ha gärna videon öppen i ett separat webbläsarfönster, för att enkelt kunna spola fram och tillbaka för atthitta dem tidpunkter som du vill undersöka i statistiken. Men stirra dig inte blind på den här statistiken, tittarantalet kommer att variera under sändningens gång ochdet är helt normalt. Så ta den med en nypa salt, för du har ingen aning omvad det fanns för övriga anledningartill att någon slutade att titta. Det kan ha varit en kollega som ställde en fråga, en internet uppkoppling som plötsligt lagt av ellernågon som stängt ner locket för att kila iväg till gymmet. Men statistiken är ändå nyttig att titta på och lära dig av. Och se om din presentation fungerar som du önskar. Väcker frågorna engagemanget som du vill ha eller borde dukanske ställa andra frågor, nästa gång?