Algoritmen på Instagram

Nyttja algoritmen till din fördel

Det var länge sedan Instagram visade allt innehåll i en kronologisk följd. Numera styrs allas flöden av den hemliga algoritmen.

Algoritmen avgör vem som som får se det du postar. Den belönar dig när du visar äkta engagemang och straffar dig om du försöker luras.

Om du ansvarar för ditt företags Instagramkonto är det viktigt att du förstår hur algoritmen samspelar med allt du postar.

I den här kursen får du lära dig hur du utnyttjar algoritmen till din fördel och undviker de vanligaste fallgroparna.

  • 31 avsnitt
  • 1h 13m
  • Släpptes Maj 2020

Anders Jensen är en av Moderskeppets mest erfarna lärare. På Instagram heter han @travelbugswede.Läs mer om Anders.