Bildserietagning

Vissa vatten är stilla. Och vissa rör sig. De som rör sig förändras ofta i en rasande fart, oavsett om det handlarom ett vattenfall, en älv eller bäck som rinner eller ett hav som slår inmot klippor. Att försöka tajma rätt stund som du ska fotograferaär närmast omöjligt. Men om du aktiverar bildserietagning så kommer duatt öka chansen att fånga en bra bild där vattnet är precis så som du villha det. Där vågen är som högst och precis stjälper över. Eller när vattendroppenträffar vattenytan på ett riktigt tjusigt sätt. Den här funktionen att fota många bilder i snabbt följd finns på alla kameror, systemkameror och mobilkameror. Oftast heter det serietagning ellerseriematning. Det kan du leta efter i manualen för just din kamera.

Ibland är det så att du faktiskt har lite val här. Du kan ställa in om detska matas bilder i lagom snabb takt eller i jättesnabb takt. Vilket alternativ du ska välja om du nu kan välja, det beror självklart påhur mycket som händer i vattnet som du fotograferar. För ju snabbare serietagning desto större chans att fångarätt ögonblick av alla ögonblick som sker.

Men det som är bra att veta är att kameran orkar bara med ett visst antalbilder på den högsta hastigheten. När den har tagit några bilder kommer denatt slå om till en lägre hastighet för att hinna spara alla bilder du tartill minneskortet. Det gäller alltså när du väljer den här jättesnabba takten. Men det är sällan ett problem, kan jag tycka. För du vill säkert också begränsa antalet bilder som du tar. De ska ju faktiskt gås igenom sedan när du kommer hem, så att du kan göraett urval och hitta den där perfekta bilden. Och att ha matat tusentalsbilder på vågor är kanske lite att ta i. Men bildserietagning är en funktion som verkligen kommer till användningnär du ska fotografera vatten och vill fånga rätt ögonblick. Så leta rätt på den funktionen i din kamera.