Så funkar autofokusen

Autofokusen i din kamera flyttar linser inuti objektivetför att skärpan ska hamna på rätt ställe. Oftast sköter roboten detta alldeles utmärkt. För varje kamerageneration så blir autofokusen lite smartare, lite snabbare, lite säkrare. Och roboten blir bättre och bättre på att placera fokuspunktendär du vill ha skärpan i bilden. Oavsett hur smart din kamerarobot ärså kommer det alltid tre stora frågor som är intressanta. För alla kameror, från den billigaste till den dyraste. Den första frågan är: Hur söker kameran fokus? Kolla här, jag håller in avtrycket och roboten ställer skärpan. Sen är skärpan låst. Jag kan flytta runt kameran och komponera om bilden så länge jag håller inavtryckaren halvvägs så är skärpeavståndet låst. Det här är jättepraktiskt för stilla- stående motiv som till exempelhär när jag skulle fotografera Åsa. Jag placerar fokuspunkten på henne och låser skärpan där. Du ser att punkten blir grön också. Sen kan jag komponera om och ta flera bilderutan att skärpeavståndet ändras. Den här fokusmetoden kallas <i>Autofocus Single</i>, eller AF-S. På vissa märken kallas det <i>One Shot</i>. Jag brukar kalla det för låsande autofokus eller singelautofokus. Det är som sagt superbra när du vet att motivet håller sigpå samma avstånd hela tiden. Men... Kolla vad som händer vid rörliga motiv. Här låste jag skärpan på Åsa men hon fortsätter att gå emot kameran. Ser du att skärpan är låst där hon var för en stund sen? Det här blir ju inte så bra.

Den andra viktiga sökmetoden kallas AF-C, vilket betyder <i>Autofocus Continuous</i>. Då nöjer sig inte roboten med att ha hittat skärpanutan den fortsätter att söka efter skärpa hela tiden.

Det här passar mycket bättre för rörliga motiv. Ser du vilken skillnad det blir när jaganvänder <i>Autofocus continuous</i> istället?

Som tumregel kan du tänka att AF-C står för AF-cykel, alltså rörliga motiv. På en del kameror kallas detta istället för <i>servo</i>.

Sen finns det en del mixade lägen också på vissa kameror. AF-A-läget innebär att roboten själv ska bedöma ommotivet rör sig eller inteoch sen väljer mellan låsande och följande autofokus.

Du kan förstås också koppla bort autofokusen helt ochistället ställa skärpan manuellt. Det kan antingen vara via en omkopplare eller i en meny.

Okej, det var hur den söker. Låsande eller följande. Nästa stora fråga är var autofokusenska leta efter skärpa. Det här handlar om var fokuspunkten är placerad i bilden, för det är där kameran letar.

Som vanligt kan du antingen placera fokuspunkten själv, eller ta roboten till hjälp. Tre vanliga lägen, jag tycker du ska känna till är: manuellt placerad fokuspunkt, alltså enpunktsautofokus. Då kan du antingen flytta punkten med en joystick, eller användapekskärmen för att placera den.

Det andra läget är automatiskt val av fokuspunkt. Då får alltså roboten gissa var fokuspunkten borde vara. Det är det här som blir lite bättre för varje kamerageneration. Här ser du att roboten helt rätt gissar att det är Åsa som ärdet viktigaste i bilden. Det är på henne jag vill ha skärpan. Det tredje läget du ska känna till är ögonautofokus. Det är att roboten analyserar bildytan och känner igen varansikten och ögon finnsoch placerar fokuspunkten på ögat. Det här, det är helt fantastiskt och det underlättarporträttfotografering enormt mycket.

Antagligen så har du fler lägen än de här tre också, eftersomautofokusen går att justera så mycket. De här tre lägena är de viktigaste. Alltså, enpunkts-AF, automatiskt val av fokuspunkt och ögonautofokus. Den sista stora frågan handlar om när kameran startar autofokus. Vanligtvis startas autofokus genom att du håller ner avtryckaren halvvägs. Men två andra varianter finns också. Det är att du byter funktion på kamerans knappar så att detär en annan knapp som startar autofokusen. Många kameror har till exempel en AF ON-knapp vid tummen. Själv gillar jag att ha det på det sättet men jag vet attde flesta föredrar avtryckaren. Den sista varianten är att autofokusen startar när du trycker på pekskärmen. Och att det aktiverar autofokusinställningen.

För att sammanfatta lite, tre frågor du behöver ha koll påför att förstå autofokus: Hur söker den? Alltså låser den, eller följer den rörliga motiv? Var söker den? Det vill säga, var är fokuspunkten placeradoch vem har bestämt det? Och till sist: när söker den? Vilket handlar omhur du aktiverar autofokusen.

Hur ska du ställa in autofokusen då? Med alla de här inställningarna? Det beror förstås på vad du vill fota. Men två typiska bildsituationersom jag oftast står inför kan se ut så här: För vardagsbilder på människor så kan du välja AF-S, alltså låsande autofokus. Och manuellt placerad fokuspunkt. För rörliga motiv, som sport, fordon eller fåglarså är det bättre med AF-C. Alltså följande autofokus. Och även ta hjälp av roboten att välja fokuspunkt. Ställ alltså fokuspunkten i autoläge. Många kameror är rätt smarta när det gäller attplacera punkten på det viktigaste i bilden.

Det som kan kännas som ett myller av inställningar, det är egentligen bara de här tre frågorna: Hur söker den skärpa? Var söker den skärpa? Och när söker den skärpa?