Rätt skärpa är enkelt när du exporterar från Lightroom

Känner du igen den här Anders? – Ja, det gör jag faktiskt. Det är min kurs om skärpa. – Flera timmar lång om bara skärpa. Nu är jag lite nyfiken på hur mycketskärpa du vill prata om nu. – Du är orolig för att somna? – Nej, det är ingen fara. – Skärpa kommer att vara en väldigt begränsad del av den här kursen. Främst beroende på att Lightrooms exportskärpa gör ett sånt extremtbra jobb. Jag vet inte om du använder någonting annat för att skärpadina bilder? – Nej, egentligen inte faktiskt. Adobe har byggt in en väldigtbra skärpningsalgoritm i Lightroom så att när du exporterar där såhar du inte speciellt många olika val att välja mellan, men det dufår är väldigt bra. – Om vi tittar på mängden just. Hur ofta skulle du säga att duställer in standard, alltså varken låg eller hög? – 90%, det är väldigt ofta. – De andra två då? Låg och hög. – Hög kanske majoriteten av resterande kanske, jag vet inte. Säg 7% och 3%. – Det låter rimligt tycker jag, jag tror jag skulle hamna på liknande värden. Så det man egentligen behöver ta ställning till oftast som bildleverantöri den här exportfasen, är om man ska skärpa för skärm eller för papper. Där finns det en skillnad. – Där finns det skillnad. Det går att välja mellan matt och blankt papper. Matt papper, där blurras det lite mer så den skärps då lite extra för attkompensera för det här. Generellt sett så är det så Anders, att när du skärperför papper så skärps bilden mer än för skärm. Skärmskärpan iLightroom är en lite försiktigare skärpa. – Då vill jag testa ett påstående på dig, som är så här. Hellre underskärpt än överskärpt. Håller du med om det? – Alla gånger. När jag pratar med till exempel personalen på Crimson, när vi pratar om det här med skärpning. Ett stort problemhos dem är överskärpta bilder. Det är alltid mycket värre medöverskärpta bilder än underskärpta. När vi tittar på de här Anders såär det till och med svårt att identifiera den bilden somär helt oskärpt, tycker jag. När vi nu har gjort lite tester på det här. – Däremot om vi har en som är väldigt överskärpa så syns det. – Då syns det direkt. Då ser det dåligt och oprofessionellt ut. Så att överskärpt ska man vara försiktigt med. Det är då oftakopplat till pappersskärpa. – Apropå det då. Ibland ställs man inför valet, som leverantör så vetman ju inte alltid om den här bilden jag levererar ska till skärm, pappereller till och med till både och, som är vanligt nuförtiden. Hur ska jag tänka då, hur ska jag skärpa en sån bild? – Det är vanligt om man skickar bilder till kundersom ska publicera på webben och sen tryckai någon tidning eller så. Då är det smart att väljaskärmskärpan eftersom den är lite försiktigare. Då ser det braut på webben och det ser inte tokigt ut i tryck heller. – Det rimmar ju då med den här regeln. Hellre underskärptän överskärpt. Om jag tänker på Lightrooms skärmskärpa i standardlägeså kan jag inte påminna mig om att jag någonsin har sett en bild somär riktigt överskärpt på grund av just det. – Inte jag heller. Det ser nästan alltid bra ut. – Skulle det vara något så är det ofta att den har skärptsi ett tidigare steg. Den kanske är från Photoshop ochhar blivit skärpt där. – Det är en annan sak. Om den redan är färdigskärptär det en annan sak. Var då försiktig med attlägga på ytterligare skärpa vid export. Men det är en annan fråga. – Sen vill jag lyfta fram en annan sak som avslutning. Det är vikten avkommunikation som finns i vissa fall. Det är ju så attmottagaren av din bild i sin tur lägger på en skärpa av olikaändamål. Den tänker att den får en oskärpt bild av dig ochlägger på pappersskärpa eller någonting. Där är ju kommunikationen viktig. Du kan inte ta ansvar för alltingsom händer sen, där måste du ha kommunikation så att du vethur du själv ska hantera skärpan.