Sammanfattning: Bilder till webben

Anders, mycket av det som du har tagit upp i det här kapitlet harkretsat kring filstorlek. Jag kan tänka att det där var en annan sak för 10-15 år sen, när det var långsammare bandbredd och såna saker. Hur viktigt är det där idag? – Det finns en viss risk att överskatta betydelsen av det, så är det. Förr var det viktigt, men det är fortfarande relevant. Jag tycker attdet fortfarande är relevant. Pratar du med en webbdesigner kommer hanhålla med mig om det här kan jag säga. De jagar laddningshastigheter och så här hela tiden och vi har sidorsom ibland har extremt mycket bilder, det ärväldigt relevant. – Man laddar på mobiler och har dåligt uppkoppling, det är klart. – Min ambition är mycket också att visa dig hur du kan anpassa enspecifikation som du får, som du mycket väl kan få på filstorlek. Då gäller det att känna till lite tips och tricks. – När vi pratade om det här kapitlet pratade du om två värden. – När vi pratar om filstorlek kommer vi hamna i en situation där tvåvärden ofta står mot varandra. Filstorlek kontra filkvalité, som jag har varit inne på. – Jag kan tänka att som fotograf vill jag att mina bilder ska se bra ut. – Så bra ut som möjligt. Du vill ha max-kvalité och den härwebbmänniskan som jag relaterar till vill ha så små filer som möjligt. Det där blir en balans som inte alltid har ett entydigt svar utan det berorpå situationen. – Har jag en portfoliobild som jag vill ska se bra ut är det viktigt hurden presenteras. Det är lite skillnad mot en katalog grej. – Med tusen produktbilder i rad. Det gäller också naturligtvis, att anpassa det här lite grann efter ändamålet. – Det som det kokar ner till tycker jag är att man får titta på bilden, bedöma den. – Innan man skickar iväg den ja. Det det är en klassiker, att man är så trygg i sina värden att man tänker att man intebehöver... Men så är det, dubbelkolla allt du skickar. – Anders, något trick kring filstorlek? Du är en trick-människa. – Ja, jag är en trick-människa. – Det är du lite. – En sak man kan säga som kanske inte många känner till äratt detaljrikedomen spelar roll. Är det en detaljrik bild är detjobbigare att laga den, det krävs mer ettor och nollor. Det där kan man styra lite grann över genom att till exempelinte skärpa bilden. Struntar man i skärpan har man lite mindredetaljer som måste lagas. Brusreducerar man sin bild blir man av med lite detaljersom annars måste lagas. – Jag brukar lägga på filmkorn i mina bilder, det kan man låta bli med kanske. – Det är obegripligt. – Det tar väl lite filstorlek i alla fall? – Nu ska man komma ihåg att det här är på marginalen, för attuppfylla den mest skarpa specen som man kan få. Ändå en sak att känna till om man måste gå ner i filstorlek. – En annan grej Anders, som jag tycker att vi ska nämna är det här medretina skärmar, vad är det? – Retina skärmar är högdensitetsskärmar som har pixlarna väldigt mycket tätareän traditionella skärmar hade. Retina är Apples namn egentligen, högdensitetsskärmar är väl ett samlingsbegrepp kanske. – Det är inte bara Apple som gör såna. – Nej, det är det inte. De är lite speciella för de förstorar gärna saker och ting, dubbelt vardet traditionellt. När den första retinan kom dubblades antaletpixlar. För att inte allt skulle bli pyttelitet, alltså en bild som är400 pixlar skulle bli så där liten. Retina gör så att den drar uppden i 800, den dubblar storleken. Det är inte optimalt för då skulleman vilja ha en bild som är 800 från början för attutnyttja det här på bästa sätt. – Det är här det kommer in lite, hur man ska hantera det. – När du ska leverera webbilder idag kan du få en specifikation som säger: Skicka in en som är 1000 pixlar och en som är 2000, så att det finns bådeen traditionell version och en retina version. Det är webbkodning som avgör vilken som ska visas på vilken skärm och så. Så kan det vara idag. Jag tror det är lite av en historisk parentes somdet heter. – Varför det? – Redan idag har vi massa olika förhållanden mellan det här, det är inte längre så att det är dubbelt så många pixlar utandet är 2,2 gånger så många pixlar eller 1,7 och så där. – Man kan inte skicka in en massa varianter av bilder. – Det är helt ohållbart. Vi får se vilken lösningdet blir i framtiden men får du en sån specifikation är det ingakonstigheter. Du exporterar naturligtvis bara ut en bild två gånger, med olikapixelbredd så att du har den. Och döper den smart så attdet syns vilken som är retina. Det finns förstås en förinställning gör webbilder som du kan laddaner så att du bara behöver ställa in den här pixelbredden. Vet du inte hur du installerar förinställningar finns enfilm i slutet av kursen.