Pivottabeller i Excel

Lär dig skapa smarta pivottabeller i Excel

Med hjälp av pivottabeller i Excel kan du snabbt och enkelt skapa snygga rapporter helt utan att använda avancerade formler och funktioner. Med några enkla klick kan du sammanställa flera tusen rader och spara massor av tid.

Utmaningen i skapa rapporter i Excel

Blir du ofta ombedd att snabbt ta fram statistik över försäljningen per marknad, för att sen mötas av responsen ”Toppen! Snyggt jobbat! Men, skulle du också kunna ta fram en rapport över försäljningen per produkt?”

Därför är pivottabeller så bra för rapporter

Med pivottabeller kan du lätt göra mindre ändringar i den ursprungliga rapporten istället för att, som tidigare, börja om från början med en helt ny rapport. Det sparar massor av tid.

Om kursen Pivottabeller i Excel

I den här kursen kommer du, steg för steg, att lära dig hur du kan göra enkla sammanställningar och analyser, hur du kan göra dina rapporter enklare att förstå och använda med hjälp av villkorsstyrd formatering, diagram och utsnitt.

Anneli lär dig:

  • Skapa din första pivottabell
  • Uppdatera pivottabellen automatiskt från Excel-tabeller
  • Skapa dynamiska rubriker med hjälp av beräknade fält
  • Skapa en dashboard med utsnitt, pivottabeller och diagram.

Om Anneli Karlsson

Anneli strävar ständigt efter att förenkla, förtydliga och förbättra rapporter, rutiner och processer. För henne är det viktigt att rapporterna hon skapar, både ska vara enkla att förstå, men också enkla att underhålla.

Hon anser att information som är viktig förtjänar att förmedlas och presenteras på ett sätt som väcker intresse och nyfikenhet och är lätt för mottagaren att förstå.

  • 21 avsnitt
  • 59m
  • Släpptes April 2022
svartvitbild på Anneli karlsson

Anneli blir nästan provocerad av komplexa och tråkiga rapporter och brinner för att få siffrorna att vakna till liv och tydligt berätta sin historia.Läs mer om Anneli