Fördelarna

Har du inte en uttalad grafisk profil, en visuell identitet. Men en tydlig och röd tråd i allt du presenterar för din omvärld. Ja, då skapar du bara en förvirring hos dina mottagare, din målgrupp. De kommer inte förstå vad ditt företag står för, vad det är du erbjudereller känner förtroende för ditt varumärke. I slutändan kan det innebära att ditt företag inte känns somen seriöst verksamhet. Och du förlorar kunder. Så för att det inte ska hända är det viktigt att du har entydlighet i din visuella kommunikation. Det finns så mycket att vinna på att jobba med en tydlig och enhetligvisuell identitet. Genom din grafiska profil. Du vinner trovärdighet och ditt företag känns seriöst. Dina mottagare kommer genast känna igen ditt företag. Den grafiska profilen signalerar vad ditt företag erbjuder och vad det står för. Det gör ditt arbete med marknadsföring och försäljning mycket enklare och effektivt. Den grafiska profilen ska fungera som ett ramverk för en kreativ, visuell kommunikation. Din målgrupp kommer känna igen ditt företag i alla olika typerav kommunikation och kanaler. Visitkort, trycksaker, foldrar, sociala medier, webbplats och så vidare. När alla delarna är på plats, redan från början, kan du koncentrera dig på att göra bra innehåll. Kreativ marknadsföring, inlägg i sociala medier och så vidare. Du kan helt enkelt använda din tid mer effektivt. Hur ska du då börja för att sätta den grafiska profilen. Jo du, för att kunna sätta en grafisk profil som känns som en delav hela företagets identitet behöver du sätta ord på en delväsentliga delar som beskriver företagets värderingar, vision och målgrupp. Det är där du ska börja.