Vision och mission

Vision och mission, de här ihop. Även om de till en början kan kännas som helt skilda saker. Och det är de ju faktiskt delvis. Men om du tänker att ditt företagsmission är det som ska bidra till att vision alltid ska kännas inom räckhåll. Ja, det låter säkert fortfarande lite kryptiskt. Men nu ska jag förklara det här. Ditt företags vision är en form av målbild som du ständigt vill sträva mot. Men det är också nåt som du aldrig bör räkna med att nå fram till. Japp, det låter fortfarande lite luddigt om jag säger att det är en helt ouppnåeligideal situation som inte behöver vara mätbar, tidsbestämd eller ens realistisk. Men visionen ska ändå fungera som en ledstjärna för ditt företag.

Det hela kommer förhoppningsvis att klarna om jag visar några exempel. "Vi vill skapa en bättre vardag för alla som påverkas av vårt företag" "En PC på varje skrivbord i varje hem" "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt." "Vi vill befria mänskligheten från all meningslös tid somde spenderar på att hantera sina pengar. Så att de får mer tid för det de älskar." Jag tycker det är tydligt vad de vill uppnå och vad de strävar mot. Här finns inga direkta ekonomiska mål, inga tidsramar och de är mereller mindre realistiska. Men det är ändå tydliga ledstjärnor som företagen vill sträva mot. Okay, om visionen är en aning svår att greppa så är missionen lite mer konkret. Missionen är ditt företags uppdrag och kall. Och svarar på frågor om ditt syfte ochvarför företaget finns till. Den beskriver vad du ska göraoch leverera för att bidra till att visionen ska kännas inom räckhåll. Och om du tänker på de engelska ordet <i>mission</i> så handlar det hela om vaddu ska göra för att klara av ett uppdrag. Men se upp. Undvik att gå in på de ekonomiska framgångarna i missionen. De ekonomiska framgångarna ska såklart vara ett medel för att nå affärsmåloch känslan att visionen är inom räckhåll. Men ekonomiska mål, de hör inte hemmai din mission. DIn mission är nåt du ska känna stolthet över. Det är ditt företags kall och uppdrag som du vill sprida över hela världen. Förhoppningsvis kan du bidra till en bättre miljö eller tillen positiv samhällsutveckling. Och jag ska självklart ge dig några exempel. Så du har något att utgå ifrån. "Vi är ett globalt FinTech bolag på uppdrag att göra betalningaroch shopping så smidig som möjligt" "Bidra till ökat välstånd med våra transport och infrastrukturlösningar." "Vår mission är att frigöra kreativiteten hos människor genom att ge en miljonartister möjlighet att leva på sin konst och miljarder fans möjlighetenatt njuta av den. Och bli inspirerade av den." Ja, vision och mission hänger ihop. Det är inte alltid helt lätt att se skillnad på dom. Det är faktiskt så att inte alla företag har både vision och mission. Men jag tycker ändå att de här två är viktiga beståndsdelar som ger ditt företagsjäl och hjärta. Jag ska kort försöka summera skillnaden mellan vision och mission. Visionen, det är din målbild, din ledstjärna för ditt företag. Den behöver inte vara realistisk eller mätbar men det är vad somdriver dig framåt och får dig att vilja utvecklas. Missionen är det som du ska göra och leverera för om möjligt uppnå din vision. Den får gärna också bidra till en positiv samhällsutveckling. Nu hoppas jag att du har fått en bra förståelse för vad vision och mission är. Och vad det är för skillnad mellan dom. Jag hoppas också att du vill börja spåna kring ditt företag vision och mission.