Introduktion
Välkommen
01:13Gratisavsnitt
Arbetsgång
01:50Gratisavsnitt
Vad behövs
00:29Gratisavsnitt
Översikt
Orientera dig i GarageBand
04:56Gratisavsnitt
Slag och tid
03:04Gratisavsnitt
Vilken taktart, tonart och vilket tempo gör min låt rättvisa?
03:38Gratisavsnitt
Olika typer av spår midi och analog
00:60Gratisavsnitt
Loopar
Loopbläddrare
01:40Gratisavsnitt
Välj trumloop
03:57Gratisavsnitt
Spela in midi
Koppla upp och spela in med midiklaviatur
03:41Gratisavsnitt
Spela in nästa midiinstrument
01:60Gratisavsnitt
Spela in analogt
Line eller mikrofon
01:21Gratisavsnitt
Spela in line
03:10Gratisavsnitt
Spela in med mikrofon
04:57Gratisavsnitt
Spela om?
00:42Gratisavsnitt
Redigera
Redigera midispår
03:41Gratisavsnitt
Redigera spår med ljudfiler
01:58Gratisavsnitt
Drummerredigeraren
04:23Gratisavsnitt
Effekter, slutmix och export
Effektläggning på analogt inspelat
03:07Gratisavsnitt
Slutmix - Volym och panorering
04:37Gratisavsnitt
Om högtalare
01:40Gratisavsnitt
Exportera
01:28Gratisavsnitt
Sammanfattning
Gör flera versioner
02:53Gratisavsnitt
Summering
01:33Gratisavsnitt