Föreläsning
Stilleben av mat, dryck och bakverk
20:16