Så funkar tillgänglig video

Hjälp alla att ta del av ditt videomaterial

En person med hörselnedsättning, en person med synnedsättning eller en person som vill ta del av samhällsinformation i videoform under promenaden. Med tillgänglig video blir alla inkluderade.

Enligt “Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” ska du som arbetar inom offentlig sektor och publicerar video på webbplatser göra videon tillgänglig. Du ska undertexta videoproduktioner och syntolka. Men, vad innebär det egentligen?

I ett samtal med videostrategen Mikael Hellman, Malmö Stad, benas begrepp ut så du kan känna dig trygg i vad tillgänglig video egentligen är.

  • Undertextad
  • 8 avsnitt
  • 46m
  • Släpptes November 2019
Mikael Hellman

Mikael arbetar med video på Malmö stad och hjälper och stödjer organisationen i videofrågor.Läs mer om Mikael.