InDesign på trekvart
Börja alltid enkelt
03:32
Gör en plan för din layout
01:30
Skapa ett nytt tomt dokument
03:45
Lägg text på din sida
02:44
Organisera dina ramar
04:10
Egenskaper, den centrala panelen
02:29
Byt och hitta typsnitt
01:56
Ändra stil på din text
04:17
Välj Linje och Fyllning till din ram
04:20
Montera bild på din sida
04:30
Skriv ut på din skrivare
06:28
Exportera till PDF
02:09