Introduktion
En kurs som lär dig Photoshop från början
01:47Gratisavsnitt
Därför ser Photoshop ut som det gör
01:42Gratisavsnitt
Photoshops tre huvudavdelningar
03:08Gratisavsnitt
Hitta runt
Hemskärmen
01:36Gratisavsnitt
Nollställ arbetsytan och gränssnittet
01:15Gratisavsnitt
Gränssnittets olika delar
03:40Gratisavsnitt
Ångra och upprepa
01:57Gratisavsnitt
Spara dina projekt i psd-format
03:27Gratisavsnitt
Förbättra bilder med Camera Raw
Den hemliga vägen till Camera Raw
01:28Gratisavsnitt
Hitta i Camera Raws gränssnitt
02:25Gratisavsnitt
Justera din bild automatiskt
01:23Gratisavsnitt
Camera Raws viktigaste reglage
03:27Gratisavsnitt
Exempel: Se tre bilder justeras i Camera Raw
07:34Gratisavsnitt
Introduktion till lager
Introduktion till lager
00:51Gratisavsnitt
Vitsen med att använda lager
03:36Gratisavsnitt
Olika sätt att skapa lager
03:53Gratisavsnitt
Mer om lager och lagerpanelen
03:30Gratisavsnitt
Fler grundfärdigheter
Omforma och ändra storlek på objekt
02:47Gratisavsnitt
Måla med penslar
02:32Gratisavsnitt
Arbeta med Opacitet
01:56Gratisavsnitt
Skapa enkla markeringar
02:16Gratisavsnitt
Fler markeringsverktyg
01:46Gratisavsnitt
Skriv text
02:59Gratisavsnitt
Jobba med lagerstilar
04:05Gratisavsnitt
Lagningspenslarna
02:59Gratisavsnitt
Klonstämpeln
01:52Gratisavsnitt
Avslutning
Exportera en bild i Jpeg-format
02:16Gratisavsnitt
Lycka till!
00:45Gratisavsnitt