Jobba med lagerstilar

Jag ska gå vidare och visa nu hur du kan förse ett lager med olika effekter. Effekter som kallas för Lagerstilar på Photoshopspråk. I vanlig ordning kan du hitta fram till rätt avdelning på lite olika sätt. Det finns en knapp med tillhörande meny här nere i lagerpanelen. Men det vanligaste är att du bara dubbelklickar till höger om lagernamnet. På så vis får du upp en stor ruta där du kan göra alla inställningar som har medlagerstilarna att göra. Det finns ett helt gäng här bortatill vänster, som du ser. Exakt vad som finns i listan kan variera. Skulle dusakna någonting som du ser hos mig kan du alltid hitta detunder den här knappen.

En lite lurig grej. Om du vill slå på en viss effekt kan du göra det genomatt bara bocka i motsvarande ruta på det här viset. Men om du också villha tillhörande inställningar för den här lagerstilen måste du klicka tillpå själva raden så att den blir markerad. Det är först då jag får rätt spakaroch funktioner här till höger. Så det är bra att lägga på minnetför det kan vara lätt att glömma bort. Som du ser här nu har jag försettmin text, som jag hade markerad, med en liten skugga. Då kan jag gå in blandspakarna och ställa in en massa olika saker. Jag kan ställa in vilken vinkelskuggan ska falla i, hur långt ifrån mitt objekt, texten, den ska hamna, hur mjuk den ska vara och så vidare. Jag ska inte fördjupa mig i alla de härolika inställningarna, det blir en helt egen kurs. Men då vet du i alla fallvar du hittar de här spakarna för de här olika effekterna. Jag kan passa på att göra en linje längs konturen här också, en annanlagerstil som finns här inne. Då kan jag ställa in att den kanskeska vara på insidan av mitt objekt och inte mitt på eller på utsidan. Färgen kan få vara vit. Och sedan kan jag dra lite här ocksåför att göra den lite större och mer markerad. så. Ja, jag tror att du förstår principen där. När jag är helt nöjd med mina lagerstilar klickar jag bara på OK. Då ser du attlagret har fått effekter här. Inser jag att någon inställning inte hamnadehelt rätt kan jag alltid klicka in mig på effekten igen och finjustera. Så beslut jag tar här inne är inte permanenta, så att säga.

Om jag tycker att det blev rörigt i lagerpanelen att ha alla lagerstilarsynliga på det här viset kan jag också fälla in dem så här.

De flesta effekterna utgår från lagerinnehållets ytterkanter. I det här exemplet använde jag ju ett textlager, så då blir det jubokstävernas ytterkanter som avgör. Men jag kan också addera lagerstilarpå andra lager, ett vanligt pixellager exempelvis. Här har jag klippt uten rund del av ett foto och sedan klistrat in. Då dubbelklickar jagåterigen intill lagernamnet och kommer hit där jag kan bygga på med nya effekter.

Ofta är det rätt kul att bara leta runt i listan och slå på olika lagerstilaroch experimentera sig fram. Om du vill få ytterkanterna att lysaeller någonting så finns det sådana effekter också. Så får du dra litei spakarna för att få till den här effekten. Men i ett skarpt fall får du kanske använda ditt designöga lite grann. Sådana här lagerstilar kan ju bli lite kitschiga. Men det beror förstås heltpå sammanhanget.

En liten bonusgrej också: Om jag sänker opaciteten för ett lagerblir ju allting genomskinligt, det har du sett förut. Det gäller också de häreffekterna som jag har lagt på. Men om jag istället drar ner fyllvärdethär, då fungerar det faktiskt lite annorlunda. För då är det själva lagretsinnehåll som blir genomskinligt på samma sätt. Men däremot påverkas inteeffekterna. Så jag kan till och med göra lagerinnehållet helt osynligtoch bara ha kvar effekterna om jag vill. Då har du lärt dig den huvudsakliga skillnaden mellan opacitet och fyllnär det gäller lager också.