En guide till livslångt lärande

Utbildning och lärande i arbetslivet

Att allt fler företag satsar på utbildning och kompetensutveckling är såklart smart. För att utvecklas behövs nya kunskaper.

Hur får du det? Och hur lär du dig på bästa sätt? Om lärande sker dagligen är det utbildning då? Eller lär du dig bara om du åker på kurs?

Vad är livslångt lärande?

Livslångt lärande som definition kan betyda många olika saker. Men, det finns alltid fyra gemensamma nämnare för hur livslångt lärande sker:

 1. Det sker under hela livet.
 2. Det sker i alla sammanhang.
 3. Det sker organiserat och oorganiserat (formellt och informellt).
 4. Det sker för personlig utveckling, för yrkeslivet och för att fungera som medborgare.

Om du bara ser livslångt lärande som att fylla-på-kunskap finns risken att ditt lärande inte blir det du önskar. Om du i arbetslivet bara går kurser för att lära dig agera enligt de strukturer och system som finns, vad lär du dig då? Kanske att lyda och anpassa dig? Då står det i kontrast till vanliga kompetenser som efterfrågas: självständig och innovativ.

Livslångt lärande är därför så mycket mer än att bara fylla-på-kunskap.

Om kursen

Lärande i arbetslivet är nyckeln. Både för ditt företag och för dig som individ. I denna kurs lär Cecilia Bjursell dig grunderna i varför det är så och vad livslångt lärande är. Livslångt lärande är inte bara två fina ord, det ger möjlighet att aldrig sluta utvecklas.

Du lär dig

 • vad livslångt lärande är
 • verktyg för att arbeta med lärande på din arbetsplats
 • hur du skapar en bra lärmiljö på jobbet
 • teorier du behöver kunna för hur vuxna lär sig.

Om Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell har fått fina utmärkelser för sin forskning om organisering och lärande. Att arbeta med livslångt lärande krävs i dag för att öka kompetensen i dagliga arbetsuppgifter, ge förmågan att lösa problem och bidra med innovativa lösningar inför framtiden.

 • Undertextad
 • 13 avsnitt
 • 41m
 • Släpptes juli 2021
Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell är professor i pedagogik med inriktning livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Läs mer om Cecilia.