En guide till livslångt lärande

Utbildning och lärande i ditt dagliga arbete

Att allt fler företag satsar på utbildning och kompetensutveckling är såklart smart. För att utvecklas behövs nya kunskaper.

Hur får du det? Och hur lär du dig på bästa sätt? Om lärande sker dagligen - är det utbildning då? Eller lär du dig bara om du åker på kurs?

Lärande i arbetslivet är nyckeln. Både för ditt företag och för dig som individ. I denna kurs lär du dig grunderna i varför det är så och vad livslångt lärande är. Livslångt lärande är inte bara två fina ord, det ger möjlighet att aldrig sluta utvecklas.

  • Undertextad
  • 13 avsnitt
  • 41m
  • Släpptes Juli 2021
Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell är professor i pedagogik med inriktning livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Läs mer om Cecilia.