Problemen
En kurs om att hjälpa eleven lyckas
01:57
Eleven är här, du är där
00:57
Eleven funkar i en omgivning av andra elever
03:28
Gör mer än att digitalisera
02:39
Lösningarna
En liten knuff räcker långt
03:45
Teknik 1: Trigga fram brytpunkter
03:24
Teknik 2: Utbilda i pluggaritualer
02:39
Teknik 3: Utbilda i arbetsinsats
03:32
Teknik 4: Lyft fram vad andra gör så ofta du kan
01:49
Teknik 5: Skilj på se och bedöma
03:42
Lycka till med eleven
00:27