Teknik 1: Trigga fram brytpunkter

Teknik nummer ett: Trigga vid brytpunkter. Så här ser en optimal studievecka ut. 40 timmar och sedan två dagar paus. När jag var campuslärare på högskolan, såg det mer ut såhär: På onsdagar tog studenterna fest och på fredagar slutadevi lärare tidigt, så då gjorde studenterna det också förstås. Sen... ... införde skolan måndags- konferens för all personal. Även om det i teorin innebar att studenterna fortfarandeskulle börja måndag morgon klockan 8.00, så var det ingensom gjorde det. Studierna började med första undervisningstillfället. Jag kallar det för brytpunkter när det sker en förändring i elevens miljö de går från fritidsmänniskor till studerande... ... och vid andra brytpunkter går de tillbaka. Mina studenter hade inga problem att gå från studerandetill fritidsmänniskor - det behövde de inte hjälp med. Men det var svårare att gå åt andra hållet. Det är lätt att tänka att det är en lathetsattityd, men mest av allt är det rutin. För i en herrans massa år har vi lärt eleven att skolan börjarnär läraren tar första ton på ett klockslag som läraren talar om. När vi tar bort en tolvårig rutin, kan det inte baraförsvinna, en sådan rutin behöver ersättas av något annat. Kom igång med knuffandet - jag ser vad elevernavill göra i stort. Sedan knuffar jag dit dem i vardagen. De vill blir utbildade. Så jag knuffar upp dem på måndagen så de får möjlighetatt använda hela veckan till det.

Som campuslärare la jag veckans första undervisning klockan 8.00måndagen, sista strax efter lunch på fredagen. Jag "hjälpte" även till med den svåraste brytpunktenpå torsdag morgon efter fest, kanske inte klockan 8.00, för jag har också varit 20 år, men väl klockan 10.30så förlorades i alla fall inte hela dagen. Det var campus. Sedan förlorade jag det när jag började med inspelad undervisning. I den formen var det en hög nivå av självstudier. Men jag visste också att utan mina väldigt starka triggers, så försenades studierna och det var många studentersom inte kom igång. Jag tog fram min mest kritiska brytpunkt och när jag hadehögskolestudenter var det måndag morgon klockan 8.15. Så exakt då gick det alltid ut ett mejl. Som medlem på Moderskeppet har kanske du noteratatt du får ett mejl varje lördag klockan 8.15? För det är din kritiska brytpunkt. Hade jag fulltidselever hade jag troligtvis samlat dem påvideokonferens varje morgon.

Syftet med triggningen i den här situationen är att påminnaeleven om att det händer en brytpunkt och jag vill fåöver dem till andra sidan. Jag vill flytta fritidsmänniskan över till den studerande. Det jag vill säga är att du har valt att studera, nu börjar en studieperiod. Personer i samma situation som du börjar nu pluggadärför ska du börja plugga nu. Här är en brytpunkt, nu bryter du till pluggläge!