Det här är inkludering

Konsumenter är olika och människor behöverkänna sig sedda, för att knuta an till ett varumärke! Så vill man nå brett, måste man också spegla brett! Ja, det säger reklamforskaren Nina Åkestam, här på bilden. Och hon har ju självklart helt rätt! Jag har själv, länge skapat innehåll utan att egentligenta reda på hur hela min målgrupp ser ut, vilket är ett vanligt misstag eftersom vi naturligtutgår ifrån oss själva. Jag har dock lärt mig att för att kunna skapa innehåll sommajoriteten av en målgrupp tycker är relevantoch känner sig representerade i, måste jag också ta reda på merom kultur, språk och intressen och inte basera innehåll påen viss ålder eller ett visst kön. Enligt Mediekompaniets rapport, Rättvisaren, säger till exempel 72 procent av svenskarna att man vill känna sigjust representerad i företagsinnehåll, men det är också en betydandeandel som inte alls känner igen sig i innehållet som företag skapar i dag! Lösningen på det här är att vi måste lära ossmer om våra mottagare, innan vi skapar innehåll till dem. Jag vet att det kan kännas stort och svårt, men tro mig, hinner du inte själv be om hjälp från influencerssom jobbat länge med just din målgrupp, eller ta hjälp av ett företag som specialiserar sig på inkludering. Till exempel The social few, som är experter påkommunikation med minoritetsgrupper. Om du tar reda på så mycket du bara kan om din målgrupp, kommer det att ge dig unika fördelar eftersom nästaningen annan orkar gräva speciellt djupt. Visste du till exempel... att en tredjedel av Sveriges invånare har någon slags minoritetsbakgrund? Samma mix hittar du bland annat i Storbritannien, Frankrike och Kanada! Och att det i Botkyrka, pratas över hundra olika språk? Att 75 procent av poddlyssnare är under 44 år? 50 procent av Sveriges konstnärer bor i Stockholm? Och att personer i åldern 50 plus utgör 38 procent av befolkningen, men deras närvaro i reklamsammanhang är bara 10 procent? Det är fakta som den här, som kan bli ett otroligtvärdefullt underlag när du skapar innehåll!