Inledning
Välkommen till kursen
01:46
Är inte allt content?
02:04Låst
Det här är innehållsmarknadsföring
05:33Låst
Inkluderande innehållsmarknadsföring
Hur mår din målgrupp
04:27Låst
Det här är inkludering
02:32Låst
Inkludering ger resultat
01:49Låst
Exempel på inkluderande innehåll
04:31Låst
Dra lärdomar
01:03Låst
Skapa innehåll
Klargör dina syften och mål
03:42Låst
Välj kanal
02:24Låst
Innehåll för Instagram
03:30Låst
Innehåll för podcast
02:44Låst
Informativt innehåll
03:12Låst
Innehåll utifrån teman
Transparens
02:19Låst
Användargenererat innehåll
03:44Låst
Innehåll av tråkiga ämnen
Syftesdrivet innehåll
04:54Låst
Ha glimten i ögat
01:44Låst
Få målgruppen att förstå
02:27Låst
Fallgropar att undvika
01:40Låst
Innehåll med influencers
Ta hjälp av experterna
00:39Låst
Möjligheter och inspiration
02:46Låst
Planera och genomföra
04:06Låst
Publicera ditt innehåll
Verktyg för innehållsskapande
01:35Låst
Checklista innan du publicerar
01:42Låst
Summering
02:06Låst