Planera och genomföra

Börja med att ställa dig några frågor för att få reda påvad en influencer kan göra just för dig! Till exempel, vilka utmaningar har vårt företag framöversom influencer marketing kan hjälpa till att lösa? Vad trendar just nu, i vår bransch, som skulle kunna vara intressantför en influencer att hjälpa oss att skapa innehåll kring? Lyckas vi med att förmedla våra budskap till vår målgrupp? Om inte, vad är det vi saknar som vi behöver hjälp med? Finns allt content som vi behöver? Skriv ned dina utmaningar och försök sedan att välja utdem du tror att en influencer bäst kan hjälpa till med. När du sedan ska välja profiler att samarbeta med, är det väldigt lätt att bara gå på sin egen känsla. Tro mig, man vill helst välja dem man själv gillaroch dem man själv följer! I stället kan du använda dem här verktygen, som jag har listat, för att helt enkelt läsa aven influencers verkliga demografi så att du väljer dem somnår den målgrupp som du också vill nå med ditt varumärke. Det viktiga med att du förstår en influencers verkliga demografi, är att en influencers kön, ålder, eller intresse, inte behöverspegla vilka följare den profilen har. Här ser ni ett exempel, Jenny, som inspirerar med sinmotorcykel och resor hon gör. Hennes följare är en majoritet manliga och kommer från Finland. När du sedan hör av dig till en influencer är det vanligastatt du kontaktar den via mejl eller direktmeddelande. Själva innehållet i kampanjen, som du vill göra, det skriver dualltid i en separat brief så att du inte skickar en helroman via direktmeddelanden för då brukar en influencer bliganska rädd. (Skratt)Men i din bifogade brief skriver du kort om ditt bolag, kampanjens innehåll och syfte. Det viktiga här är inte ha med sjutusen detaljer, utan här ska du bara få profilen intresserad ochtaggad att vilja fortsätta läsa, för tänk på att dem flestainfluencers får hundratals erbjudanden varje månad, om olika samarbeten. Beskriv i briefen hur ni kommer att definiera om kampanjenblivit en succé, då kan profilen snabbtavgöra om det här är någonting den tror att hens kanalerkan hjälpa till med. Sedan vill du gå in på mer konkreta instruktioner, kanske antal poster du ser framför dig, vilka publiceringsdatum som passar. I stödmaterialet, till den här kursen, har jag lagt ned en briefmallsom du kan använda. Glöm inte att det är upp till dig, som beställare, att hålla koll pådem senaste reglerna om annonsmärkning. Håll dig lättast uppdaterad genom att gå in och läsa påkonsumentverket.seför dem här reglerna ändras lite då och då. Sedan finns det några saker du kan göra och kanske tänka påredan nu, för att maxa innehållet i ett influencer-samarbete, till exempel, i stället för vanliga produktbilder kan du använda bilder ifrånsamarbetet där influencern använder produkten <i>in action</i>. Då placerar du direkt produkten i ett mänskligtoch mer personligt sammanhang och får dessutom in mer människori ditt produktflöde. Du kan också testa att bygga mer <i>storytelling</i>och bjuda in influencern i att ta vidare ett samarbete i ett mejl-utskick, till exempel, att samarbetet startar i ett mejloch resten av storyn länkar ni till i era egna, eller influencerns, kanaler. Efter att till exempel en influencer testat din produkt, kan denna återge med egna ord hur upplevelsen var, vilket blir perfekta och väldigt personliga <i>testimonials</i>till både nyhetsbrev och hemsida. Det är inte bara influencers som kan hjälpa dig på content-resan. Nu kommer mina favoritverktyg!