Exportera och importera innehåll

Om du vill göra om din webbplats eller flytta den någon helt annanstans kan detvara fiffigt att veta att du kan både exportera och importera inlägg. Exportera gör du till exempel när du vill flytta inläggen från den härwordpressajten till ett annat system eller till en annan wordpresswebbplats. Importera kan du göra till exempel när du börjar med Wordpress och flyttar från enannan plattform som Blogger, exempelvis. Eller igen, om du vill flytta mellan tvåolika wordpressajter. Det här är en funktion som är helt inbyggd i Wordpress. Du hittar det under Verktyg i menyn i admin-panelen. Där ser du till en börjanExportera. När du klickar på Exportera får du ett val att välja vad för typ avinnehåll som du vill exportera. Här kan du välja allt innehåll, inlägg, sidor ellermedia. Har du fler tillägg som lägger till ännu fler typer av innehåll så kommerockså de att synas här. Väljer du att exportera allt innehåll så får duverkligen med dig allt. Men väljer du till exempel inlägg, sidor eller mediaså får du olika filtreringsval, till exempel på kategorier, författare, mellanvilka datum och så vidare. Jag väljer att ladda ner en exportfil på allt. Efter att den har genererat så har du en fil på din dator som en annanwordpressinstallation kan läsa av och importera. Om jag klickar på Importeraistället i Verktygsmenyn så får jag ett antal olika val att importera från ettantal typer av system – Blogger, Live Journal, Movable Type, Typepad, Tumblreller en annan wordpressinstallation. Alla de här importmöjligheterna ärsmå tillägg. Så när jag klickar på Installera nu till exempel på Wordpressså kommer den att ladda ner det här importtillägget och jag kan sedanköra det. När jag kör det, så behöver jag välja att ladda upp min fil. Det här kan vara en sådan exportfil som vi precis genererade. Och när jag laddar upp och importerar får jag välja hur jag villmappa de författare som redan finns. Om det är så att författaren redan finnskan jag välja att tilldela en existerande användare det här inlägget. Om författaren inte finns så kan jag antingen välja att inte göra någonting, och då kommer författaren att skapas automatiskt med de uppgifterna som stårhär längst upp. Eller så kan jag välja att ge ett nytt användarnamn till författaren. Jag kan också ladda ner och importera bilagor. Det här är all media som finnskopplad till det här inlägget. Då försöker din wordpressinstallationatt hämta det här från den andra källan och ta med det in i ditt mediebibliotekhär på din nya sajt. När du känner dig klar, har mappat allaförfattare, trycker du Skicka så får du helt enkelt alla de inlägg och sidor somvar med i din export, importerade igen på din webbplats.