Hantera personuppgifter enligt GDPR

Med all säkerhet har du hört talas om GDPR, lagen som trädde i kraft heltplötsligt och gjorde alla jätteuppmärksammade på det här medhantering av personuppgifter. Saker som var okej tidigare blev plötsligt inte okejlängre. I alla fall så som det blev när lagen infördes. Egentligen är det intejättestor skillnad på kraven i GDPR än vad vi hade tidigare i den svenskapersonuppgiftslagen. Men som alltid med nya lagar med lite mer straff om man inteföljer dem blir det så klart nytt och kanske lite oroligt i början. Så vadbehöver du göra som har en vanlig webbplats i Wordpress? Jo, vad du behövergöra är att ha en plan. Du behöver veta vad det är för personuppgifter som namn, e-postadresser, uppgifter där du kan identifiera en person – vad du harför några på din webbplats. Hur du sparar dem? Det kan var tekniska saker som attman använder en ip-adress när den fyller i formulär. Men det kan också vara uppgiftersom man använder när man registrerar. I Wordpress finns verktyg för att göradet här lite smidigare och få en bra översikt och hjälpa dig att ta ut ettregister över alla personuppgifter som du har sparade. I Wordpress, i dinadmin-panel så finns det under Inställningar > Integritet möjlighet attsätta en integritetspolicysida. När du installerar Wordpress som standardså kommer Wordpress att försöka skapa en integritetspolicy som beskriver litekort vad webbplatsen är. När det gäller kärnfunktioner i Wordpress och desstillägg finns det lite standardtexter om vad för typ av uppgifter som sparas. De här uppgifterna bör du komplettera med funktioner som du vet finns. Du ser attvissa sektioner är tomma. Men det är ett väldigt bra utkast för att få hjälp medden tekniska datan. Här får du lite hjälp med vad det är du ska skriva i de olikasektionerna. Det här kommer att vara översatt till det språk som duinstallerade Wordpress på. Så om du installerade på svenska så kommer det attstå på svenska. Installerade du på engelska kommer det att vara på engelska. Har du ingen sådan sida kan du enkelt skapa en ny genom att klicka på Skapa nyknappen här eller välja en annan. Wordpress kommer också med två verktygunder Verktyg, Exportera respektive Ta bort personuppgifter. Genom att trycka påExportera personuppgifter har du möjlighet att söka efter ett användarnamn eller ene-postadress som du vill exportera personuppgifter för. Det här ärjättesmidigt om någon kommer och begär att du delar med dig av alla personuppgiftersom du har registrerade om användaren. Vi lägger in en beställning och har dåmöjlighet att generera, att skicka e-post om att ladda ned de här personuppgifterna. Du kan också enkelt ladda ner en fil med de här personuppgifterna. Så här ser en export av mina personuppgifter ut på min demo-sajtför den här kursen. Information om allt som jag har gjort på webbplatsen, där minapersonuppgifter finns registrerade. Väldigt smidigt och enkelt. Och andratillägg som du har, till exempel WooCommerce för att sälja saker, formulär, kan också koppla in sig i det här systemet så att deras personuppgiftsregisterautomatiskt kommer med. Och skulle du få en begäran om att ta bort personuppgiftergår du till verktyget Ta bort personuppgifter, söker efter det häroch utför det igen, så kommer personuppgiften att tas bort. Det är tvåenkla verktyg för att hjälpa dig att följa GDPR. Men det ska sägas, att det mestamed GDPR handlar om att ha koll. Du ska veta vad som lagras, du ska göra detpå ett medvetet sätt. Och där sedan har du några verktyg i Wordpress för att hjälpadig skriva en integritetspolicy och hantera, exportera och ta bortpersonuppgifter på användare och de personuppgifter som du sparar.