Välkommen
Välkommen
02:27
Argument för livslångt lärande
02:30
Hitta trender och nyckelkompetenser
Hitta trenderna i din verksamhet
05:17
Hitta nyckelkompetenserna i din verksamhet
04:06
Livslångt lärande
Teoretiska referensramar för livslångt lärande
00:45
Livslångt lärande
05:28
Vuxnas lärande och hur vi lär oss
03:09
Livslångt lärande på arbetsplatser
03:26
Livslångt lärande i praktiken
Arbetsplatsen som lärmiljö
03:25
Skapa en praktikgemenskap
03:36
Arbeta med mentorskap
03:03
Avslut
Utmaningar för lärande på arbetsplatsen
03:08
Summering och avslutning
01:27