Renodla bilden så blir den mer proffsig

En målare börjar alltid med en tom yta som ska fyllas med nånting, men du som fotograferar gör precis tvärtom. Du får en scen, du får massa detaljer och intryck, och sen får man börja rensa bort där, för att skapa en grafiskt ren och effektfull bild. Det här knepet, att renodla bildytan, det är nånting som du kan använda dig av oavsett om du fotar medden enklaste mobilkameran eller den dyraste systemkameran. Att rensa bilden från saker som bara stör och inte behöver vara med, det kan göra dina bilder betydligt proffsigare. Jag ska ta ett porträtt här på Gustaf, och som du ser så är det en bra miljö, det finns fint ljus och så där, men det är också ganska mycket störande detaljer här bakom. Det finns massa skyltar och dörrar i olika färgersom kommer att kunna dra uppmärksamhet ifrån Gustafs ansikte, som är det som är viktigt i den här bilden. Det jag vill göra nu är att ge dig fem verktyg som du kan användaför att få en grafiskt renare och proffsigare bild. Nummer ett, gå närmare motivet. Ofta är det faktiskt ett vanligt misstag att man tar bilden på lite för långt hållMan får med en massa saker som egentligen inte tillför nånting. Så ta ett steg närmare eller två, och se om du kan välja bort sånt som inte tillför något. Det enda skiljer de här två bildernaär att jag har tagit några steg framåt, Gustaf står stilla och jag har klivit fram och får på så vis en bildsom är mycket mer fokuserad på honom.

Nummer två, som är besläktad, är att zooma in lite grann. Då kan du också på samma sätt välja ett lite tajtare bildutsnittoch på så vis kanske kapa bort något som inte behöver vara med.

Nummer tre, och det här är en av mina favoriter. Hitta en jämn bakgrund. Till exempel en vägg, en dörr, nånting. Det behöver inte vara nåt som egentligen är lämpligt som fotobakgrund. Det kan vara vad som helst. Det kan vara en busskur, en skåpbil, nånting som har en jämn yta, och det här gör verkligen bilden renare, enklare och mycket mer effektfull ofta. Nummer fyra, flytta dig lite grann. Det kan ofta räcka med ett par decimeter åt något håll. Sänka kameran lite, höja kameran lite, så att du väljer bort och gömmer en störande detalj, till exempel bakom modellens huvud så här.

Här ser du effekten av att bara flytta kameran lite, lite grann i sidled. Jag gömmer den här bruna dörren helt och hållet bakom Gustaf.

Det sista verktyget handlar om att höja kameran gentemot motivet, eller då sänka motivet som i det här fallet. Det som händer då är att du kan få bara asfalten som bakgrund, och då får du automatiskt en jätteren och snygg bakgrund. När Gustaf står upp får jag husväggen, fönster och annat i bakgrunden, men om jag bara ber honom att sätta sig ner får jag genast en mycket, mycketrenare bakgrund med enbart asfalt.

Du märker ganska snart, att det är värt att titta ordentligt i sökaren innan du tar bilden. Har du med det du vill ha med i bilden? Finns nånting i bakgrunden som stör? Kan du flytta dig lite grann för att rensa bort det? Det krävs inte så mycket. Men tittar du ordentligt i sökaren så kan du göra det här jobbet, och du kan få bättre bilder direkt i kameran. Det här har verkligen påverkat mitt sätt att fotografera, och för mig så är det här en del i min fotografiska ryggmärg just nu. Jag försöker hela tiden tänka på att rensa bortsånt som inte behöver vara med i bilden, och därmed så känns bilderna direkt proffsigare. Jag vill utmana dig att titta på dina favoritbilder som du har tagit, och se om det finns nånting som du kan dra lärdom avnär det gäller just det här med att renodla bildytan.