Din verktygslåda

Snapseeds verktygslåda är stor och kraftfull. Du hittar den under Verktyg när du har öppnat upp en bild i Snapseed,

Längst upp på skärmen ser du hur mycket påverkan du gör genom att hålla koll påreglaget för det rör sig i takt med att du sveper med fingret över skärmen. Svajpar du upp och ner över skärmen istället får du ofta tillgång till flerjusteringar som ryms inom det verktyg som du har aktiverat, och dessa når du också genom den lilla Reglage-symbolen somsyns längst ner på skärmen. Men jag tycker att det är mycket mer behändigt att draupp och ner på skärmytan så här, då kommer jag snabbt åt justeringarna.

Längst ner på skärmen finner du andra specifika verktygsinställningar, och de varierar från verktyg till verktyg, hur många de är och vad det är de gör, och det här kommer vi titta närmare på längre fram i kursen. För att bekräfta dina justeringar trycker du på Bocken, och vill du avbryta så trycker du på Krysset. Du kan också alltid se ditt original, alltså bilden helt utan några justeringar alls, och det gör du genom att trycka till och hålla inne på skärmen någonstansöver bilden, släpp sen för att åter se din bildbehandlade bild. Den här manövern kan du göra såväl när du befinner dig i ett verktyg ochär igång med att bildbehandla och du vill jämföra mot originalet, som när du är utanför och <i>inte</i> har ett verktyg aktiverat. Det finns också en knapp för att visa Före och Efter och du hittar den härupp på skärmen, men återigen, det är så smidigt att göra det direkti skärmytan genom att trycka till på bilden, jag gör det jätteofta för att se hur långt jag har kommit med min bildbehandlingoch för att se om det jag gör verkligen gör bilden bättre. Är det så att du behöver zooma in i bilden för att studera en detalj, då gör du en nypande rörelse över bilden: Nyp in och Nyp ut. Flytta runt den blå rutan för att röra dig runt i bildytan, och dubbeltryck på skärmen för att återgå till att bilden fyller ut hela utrymmet. Väldigt smidigt.

Verktygslådan alltså! Stor och proppad med bra verktyg som kommer hjälpa dig framöver.