Justera färgmättnad

Under verktyget Bildjustering finns Mättnad. Du kommer åt reglaget genom att svajpa uppåt över bildeneller trycka på Reglagesymbolen. Mättnaden avgör färgernas styrka. Om du drar åt höger över bilden med fingret så ökar du färgernas styrka, och drar du åt vänster så minskar du dem, ända ner till att bilden blir svartvit. Med Mättnadsreglaget kan du därmed alltså boosta färgerna för att få bildenatt verkligen poppa till eller sänka dem för att skapa en mattare, mer subtil känsla i din bild. Det här höstlandskapet vid Dumme mosse, det tycker jag mår bra av en lite ökadfärgmättnad för att lyfta fram gräsets olika toner och trädens grönska, och himlens blåhet. Det här fina rosa trädet kan istället må bra av en litennedtoning av färgmättnaden för att förstärka den romantiska looken.

Mycket färg kan ju vara <i>super</i>vackert, det är lätt att man drar på, men var lite varsam när du arbetar med bilder som redan <i>har</i> mycket färg i sig. För om du ökar färgmättnaden för mycket så är risken stor att färgerna går sönder, det blir bara stora färgblaffor som liksom växer ihop, och det är inte snyggt så ta det varsamt.

Ofta brukar en snabbtitt på hur bilden såg ut före justeringen fådig att nyktra till och du märker om du har gått lite överstyr med mättnaden. Så tryck till och håll inne på bilden och släpp sen för att jämföra, och justera ner mättnaden om det behövs.

Mättnad, du finner det under Bildjusteringar, och kan såväl öka som minska färgernas styrka i din bild.