Ångra och upprepa

När jag får frågan vilken Photoshop-funktion jag använderallra mest så behöver jag ingen betänketid. Det är utan tvekanångra-funktionen. För oavsett vad jag jobbar med kommer jag ofta att göra fel. Egentligen det inte ens borde kallas för fel, för det är ju en av de bästasakerna med att jobba digitalt att jag riskfritt kan prova mig fram, testaolika åtgärder och sedan bedöma resultatet. Men då är det förstås heltavgörande att jag kan ångra saker som inte riktigt blev som jag hoppades. Jag kan ta penselverktyget här och bara kladda lite direkt på min bildså att det ska finnas någonting att ångra. Den långa vägen är att gå viaRedigera > Ångra pensel. Längst upp här kan jag ångra mittpenseldrag som du ser. Så. Skulle det vara så att jag ångradeav misstag kan jag upprepa det gjorde via alternativet precis under. Då ser du att jag får tillbaka mitt penseldrag igen. Som jag sade, att ångra är verkligen en åtgärd du kommer att göra så oftaatt även här är en snabbväg värd att lära sig utantill. Du ser kortkommandot i menyn här, Cmd + Z (Mac), Ctrl + Z (PC). Jag kan ångra flera steg tillbaka om jag vill. Om jag till exempel baraskriver lite siffror här med min pensel så att det blir enkelt att överblicka, så kommer att vara så att varje gång jag trycker på Ctrl + Z eller Cmd + Zkommer jag att stega mig bakåt i tiden.

Även upprepa åtgärder kan jag förstås göra med ett kortkommando. Det är samma kommando som för att ångra, men jag lägger till Shift-tangentenpå både Mac och PC. Då kan jag ångra mig bakåt ellerhoppa framåt i tiden igen väldigt smidigt med tangentbordet.