Fler markeringsverktyg

Då vill jag prata lite om de här markeringsverktygen. Det kommer att blien ganska snabb överflygning. Objektmarkering är en AI-stödd funktionsom ska hjälpa dig på traven lite grann. Tanken är att du ritar upp en rutasom bara innehåller objektet du egentligen vill markera och sedan håller du tummarnaatt Photoshop lyckas skapa en markering av objektet på egen hand. Bäst funkar det på objekt som tydligt skiljer sig från omgivningen. Det går snabbt att testa det så det är ofta värt ett försök åtminstone.

Snabbval är lite samma sak men inte riktigt lika mycket autopilot, utan härkan jag visa Photoshop tydligare vad jag egentligen vill markera. Så jag målar liksom fram markeringen, kan man säga. Du ser att jag hela tidenfår hjälp av Photoshops automatik. Skulle för mycket komma med i minmarkering kan jag hålla nere Alt på tangentbordet och måla bortmarkering istället.

Slutligen Trollstaven, som är färgbaserad. Genom att klicka på en färg i bilden fårjag en markering av andra saker som har den färgen i det partiet. Det finns ett toleransvärde här uppe som avgör hur noggrant det ska vara. Skulle jag ha det på 0, då markerar Photoshop bara exakt den färgenjag klickar på. Men genom att dra upp den så kan jag tillåta att närliggandenyanser inkluderas i olika grad. I bästa fall kan jag få till en markeringav hela objektet det gäller, om den är väldigt färghomogen. Jag behöver inte lyckas med ett enda klick heller, utan jag kan hålla nereShift och addera till min markering med varje klick.