Camera Raws viktigaste reglage

I den här avdelningen, Grundläggande, hittar du de flesta av Camera Rawsviktigaste reglage. Jag tänkte göra en snabbgenomgång här. De här vitbalans-reglagen kan jag i första hand använda för att görabilden kallare och varmare. Alltså det som kallas bildens färgtemperatur. Ofta används det här för att få bort en oönskad färgton i bilden, så attjag får en mer färgneutral bild. Men det kan också användas kreativtför att få till fina färgeffekter.

Exponering använder jag om bilden har blivit lite för mörk underfotograferingen. Genom att öka exponeringen gör jag hela bilden ljusaresom du ser. Och omvänt, förstås, om bilden har blivit för ljus när jaghar fotograferat kan jag istället dra ner exponeringen.

Kontrast ökar ju skillnaden mellan ljust och mörkt så att jag kan fålite mer fart i bilden. Men om jag vill styra det lite mer noggrant så kanjag istället använda spakarna för Svärta och Vita. Då kan jag bestämma separat hur svart jag vill att det mörka ska vararespektive hur vitt jag vill att det ljusa ska vara. Så jag ställer inte in det där på samma gång som jag gör med kontrast-reglagetutan jag kan styra det lite mer noggrant. Skuggor och Högdagrar handlar om detaljrikedom i första hand. Genom att öka Skuggor kan jag plocka fram detaljer i bildens mörkaste partier. På motsvarande sätt, genom att dra ner Högdagrar får jag fram detaljeri ljusa partier.

Lyster och Mättnad är kusiner med varandra. De påverkar båda hur starkarespektive svaga färgerna ska vara. Alltså hur mättade färgerna ska vara. Skillnaden är framför allt att Lyster ökar de svagaste färgerna i motivet lite mer, medan den vanliga Mättnad ger alla färger samma ökning eller minskning.

Textur och Klarhet är två andra kusiner som är ganska snarlika. De användsför att lyfta fram eller tona ned små detaljer i dina bilder. Textur är lite finmaskigare medan Klarhet är lite grövre till sin karaktär. Ett typiskt användningsområde är att göra porerna i ett porträtt lite mindreiögonenfallande, om jag har en väldigt högupplöst bild som gör dem förframträdande. Eller så kan jag använda positiva värdenför att lyfta fram fin textur ute i naturen och så.

Slutligen en egen favorit, Ta bort dis. Med den kan du få en spännandekontrasteffekt i bildens kontrastlösaste områden. Det gör att du kan plocka fram både färg och detaljer som inteär särskilt framträdande i originalmotivet. Så den är kul att leka med, men försiktiga värden brukar funka bäst, så det kan jag skicka med som ett litet tips.

Ja, det var en snabbgenomgång av den här avdelningen med grundläggande verktyg. Det bästa med Camera Raw är att du väldigt enkelt kan experimentera dig fram. För ordningen är inte viktig utan du kan testa de olika spakarna och du får judirekt återkoppling på vad som händer med just din bild. Då kan du hitta dina egna favoriter bland de här reglagen och kombinationersom du gillar extra mycket.