Omforma och ändra storlek på objekt

Att behöva förändra storleken och i vissa fall formen på olika objekt är något dukan stöta på ganska ofta när du jobbar med olika projekt. Photoshops samlingsnamn för det är att Omforma. Det är innehållet på lagret som är markerat som kommer att omformas. Så steg ett, om du har flera lager, är att kontrollera att du verkligenhar rätt lager markerat. Sedan hittar du Omforma underredigeramenyn. Som du ser finns det bådeOmforma fritt och Omforma. I undermenyn hittar jag bland annatkommandon för att spegelvända bilden lodrätt och vågrätt, det kan vara braatt lägga på minnet så att du hittar dit när behovet uppstår. Du kan också rotera bilden i fasta vinklar, som du ser. Den här gruppen – Skala, Rotera och så vidare – den går även att utförai Omforma fritt-läget på ett enkelt sätt. Därför använder nästan alla Omforma frittså fort något ska omformas. Jag ska visa hur det fungerar. Jag väljer Omforma fritt och då får jag sådana här handtag kring bilden. Genom att dra i ett handtag skalar jag bilden eller det som finns på mitt lagerpå det här viset, så att jag kan hitta rätt storlek. Proportionerna kommer att bibehållas i grundläget. Håller jag nere Shiftpå tangentbordet kan jag skala med fria proportioner. Förr i tiden var det där tvärtom, så har du en riktigt gammal Photoshop-versionså vet du varför det är omvänt där. Sedan om jag svävar precis utanför ramen kommer jag istället att kunnarotera. Du ser att min lilla markör ändras där. Då kan jag alltså roteralagerinnehållet. Jag vill också visa dig hur du kanförvränga objekt i vilken ledd som helst. Det kan vara praktiskt i vissa designoch montagesammanhang. Det gör du genom att hålla nere Ctrl (PC), Cmd (Mac). Då kan du nämligen dra i ett enskilt handtag på det här viset och ändrasjälva perspektivet. Sedan finns det en massa fler tangentbordskombinationer. Om jag lägger till Alt här kan jag till exempel dra perspektivetsymmetriskt på det här viset och så vidare. Det kan vara lite klurigtatt memorera en massa tangenter. Skulle du glömma någonting kan dualltid gå den här andra vägen och välja precis det du vill görahär i den lilla menyn. Men annars funkar det bra att bara provasig fram i Omforma fritt-läget. Tangenterna som du kan leka lite medär de här Ctrl, Alt och Shift (PC), Cmd, Alt och Shift (Mac). När du är klar med omformningen bekräftar du bara den, antingen via bockenhär uppe eller via Enter på tangentbordet.