Mer om lager och lagerpanelen

Jag har ett gäng lager här med olika färgade cirklar, som du ser. För att flytta innehållet på ett visst lager väljer jag ju flyttaverktyget. Då kan jag dra runt allt som finns på lagret i min arbetsyta. Men jag vill uppmärksamma dig på att ditt flyttaverktyg kan ha den härlilla rutan, Automarkera, ikryssad. Det gör att Photoshop automatisktförsöker att markera lagret vars objekt du råkar klicka på. Så om jag klickarpå en annan cirkel här kan jag flytta den direkt. Om du håller ett öga påLagerpanelen ser du att vilket lager som är markerat ändras hela tidennär jag klickar runt.

Tanken är att det här ska spara lite tid så att du slipper gå ned till lagerpanelenoch manuellt markera rätt lager hela tiden. Problemet är bara att duinte alltid har lager med stora, tydliga objekt som jag har här. Du kan ha lagersom innehåller väldigt små saker som är svåra att klicka påoch du kan ha vissa lager som bara gör en justering av hela bilden och så vidare. Så jag tycker att den här kryssrutan snabbt skapar trubbel. Fel lager blir ofta markerat när jag inte vill det. Så jag föredrar att låta den här rutan vara tom och alltid se till att väljalagret jag vill påverka manuellt. Hur du själv vill göra spelar inte så stor roll. Jag vill mest uppmärksammadig på det här så att du inte undrar varför lagermarkeringen hoppar runtnär du försöker flytta en viss sak.

Okej, lagrens ordning i lagerpanelen är också viktig att hålla koll på. För ett lager som ligger ovanför ett annat täcker ju det. Den gröna cirkeln här kommer att täcka den röda, eftersom lagret medgrön cirkel ligger högre upp än lagret med röd cirkel. Vill jag ha det där tvärtom måste jag klick-dra här ute i lagerpanelen för attändra om ordningen. Skulle jag vilja slänga ett lager helt och hållet markerar jag bara detoch så klickar jag på soptunnan här nere.

Ganska ofta vill jag dock inte slänga mina lager permanent. Då kan jag iställetvälja att göra lagret osynligt. Det styr jag via det här lilla ögat. Så lagret finns nu kvar men syns inte i min bild förrän jag slår på synligheten.

Opacitet ser du att det står här. Det är hur heltäckande lagret ska vara. Så 100 procent innebär att hela lagret syns helt och hållet. Om jag sänkeropaciteten kommer lagret att blir mer och mer genomskinligt. Jag kommer att återkomma till opacitet senare, eftersom det är ett begreppsom finns på flera ställen i Photoshop. Till sist vill jag också visa dig hur du kan slå samman lager. Att hållasaker separerade på det här viset har ju många fördelar. Men du kommer ocksåatt stöta på situationer där du vill slå ihop saker. Så här går det till: Jag markerar det lager jag vill slå samman och väljer sedanLager > Lägg samman nedåt. Då kommer det markerade lagretatt slås ihop med det som fanns precis under i min lagerpanel. Vill jag istället slå ihop alla lager i mitt dokument till ett enda lagergår jag istället till Lager > Gör till ett lager. Så. Det där kan du vilja göra i ett visst skede när du bildbehandlar. Men i allmänhet vill du ha kvar den här separationen så länge du kan, egentligen.