Skapa enkla markeringar

Att skapa markeringar i Photoshop är någonting man kan påstå ingåri grundfärdigheterna. Markeringar kan exempelvis vara bra när du ska klippaoch klistra mellan olika dokument eller frilägga någonting, alltså isoleraett objekt från bakgrunden. Det kan också vara bra när du bara vill göra enjustering av ett visst parti i en bild.

Det finns ett helt gäng markeringsverktyg i Photoshop. Dels vanliga geometriskamarkeringar som rektangel och ellips och sådant. Men jag har också ett gänglasso-verktyg och sedan de här, Objektmarkering, Snabbval och Trollstav. Du behöver inte behärska alla de här, det räcker med några få. Så låt mig först få kommentera lite kring det. Geometriska markeringar, alltså rektangel och ellips, är förstås bra om du barasnabbt vill klippa ut någonsin eller så. Ganska självförklarande, så dem behöverjag inte prata så mycket om. De här som bara gäller en radoch en kolumn används i unika specialfall så dem kan du egentligen bortse ifrån. Sedan när det gäller lasso-verktygen är det vanliga lassot bra att ha när duska göra en grovmarkering av ett objekt som inte är så geometriskt att rektangeloch cirkel och så passar. Med lassot kan du måla på frihand och gemarkeringen den form du vill. Men det är ju inte så lätt attfrihandsrita med precision, särskilt inte om du använder en mus. Så det är främstför grovmarkeringar. Att försöka följa en kontur perfekt är i regel lönlöst. Polygonlassot jobbar istället med räta segment. Så varje gång jag klickar får jagen punkt och ett nytt segment däremellan. Det kan ju vara bra om du har väldigtkantigt objekt som du vill markera. Då kan du kanske till och med få tillen väldigt noggrann markering i gynnsamma fall i alla fall. När du kommer tillbaka till startpunkten ser du att markeringen slutförs.

Magnetlassot var en stor grej för 20 år sedan när man behövde göra precisamarkeringar, men nu används det väldigt sällan eftersom bättre metoderhar ersatt Magnetlassot. Verktygen i den här avdelningen är lite mer användbara så dem tänkte jagåterkomma till i en separat film.