Gränssnittets olika delar

Okej, rundtur i Photoshops gränssnitt nu. Jag börjar med det viktigaste, självaArbetsytan. Det är den här stora ytan i mitten där din bild eller ditt dokumentfinns. Här borta har jag verktygspanelen som innehåller en hel radda med verktyg. Faktum är att de är ännu fler än du ser just nu. För när det är en sådan härliten pil i nedre högra hörnet finns det också kusiner till det aktuellaverktyget. Så om jag klickar och håller nere min musknapp en liten stundså fälls resten ut. Som du ser har nästan alla verktygen sådan liten pil, så det är ingen risk att du får slut på verktygatt lära dig i första taget. Men lyckligtvis är det som vanligtbara ett fåtal av alla verktygen som verkligen är viktiga. Lägg också märke till att jag längst ner här hittar förgrundsfärgoch bakgrundsfärg. Förgrundsfärgen är den som vanligtvisanvänds när du gör saker. Om du exempelvis målar med en pensel är det förgrundsfärgensom används. Om jag klickar på förgrundsfärgen får jag upp en färgväljaredär jag kan leta reda på precis den färgen jag är ute efter. Jag kan väl välja någon fin liten ljuslila ton, till exempel. Bakgrundsfärgen fungerar likadant och används av vissa specialfunktioner, kan man säga. Men förgrundsfärgen är alltså den viktigaste. Jag kan också byta plats på dem om jag vill med den här lilla pilen.

Jag går vidare. Här uppe har jag det som kallas alternativfältet. Det är ett kontextuellt fält vilket innebär att knapparna och inställningarnahär byter skepnad beroende på vilket verktyg du har valt. Om jag exempelvis väljer penselverktyget kan jag ställa in saker för just penselnvia alternativfältet. Till exempel penselns storlek, hårdhet, opacitetoch alla möjliga grejer som jag kommer att beröra längre fram i kursen.

Om jag byter verktyg, då ser du att jag får en ny uppsättning av inställningarhär uppe som gäller just det verktyget. Så alternativfältet är en bra termatt lägga på minnet. När jag hänvisar till alternativfältet är det alltidden här ytan jag avser.

Till sist vill jag prata lite om högerkanten. Här finns ett antal avPhotoshops paneler. Som du redan har gissat kommer jag givetvis att prata merutförligt om de viktigaste panelerna sedan. Men här är ju fokus bara pågränssnittet. Så jag struntar i vad de olika panelerna används till i det härskedet. Men rent allmänt, här nere hittar jag exempelvis lagerpanelen, kanalpanelen och banorpanelen. Genom att klicka på de olika flikarnaväxlar jag mellan de olika. Här uppe ser du andra paneler, Egenskaper, Justeringar, Färg, Färgrutor och så vidare. Exakt vilka paneler som just nu är synliga ser jag i min fönstermeny. Den här bocken visar panelerna som jag ser just nu. Så om du letar efter en viss panel, eller om jag säger att du ska gå till enviss panel och inte hittar den här borta, då är till fönstermenyn du ska gåoch se till att den aktuella panelen har en bock på sig. Då kommer denatt dyka upp på din skärm.

Yes, det var de centrala delarna i gränssnittet. Verktygspanelen, alternativfältet och de övriga panelerna och så förstås arbetsytan i mitten.