Klonstämpeln

När du vill avlägsna någon liten detalj eller laga en skada i din bild så ärnågon av de här två lagningspenslarna oftast det bästa alternativet. Men det finns fall där ingen av lagningspenslarna riktigt ror ilandmed uppgiften. Det typiska fallet är i närheten av väldigt skarpa konturer. Där kan det uppstå smutsiga fläckar som kan vara svåra att bli av med ibland. Då är det ofta bra att den gamla hederliga Klonstämpeln fortfarandefinns kvar i Photoshop. För med den får du en direkt kopia av källområdetsom du har definierat. Så här fungerar det. Jag letar upp ett parti som är snarlikt det där jag vill laga. Så håller jag nereAlt på tangentbordet och klickar på källområdet. Sedan kan jag måla framdet där området på en ny plats i bilden. Här får jag alltså ingen hjälp med matchningen som jag får när jaganvänder lagningspenslarna. Utan här är det helt upp till mig att se tillatt källområdet matchar tillräckligt bra för att det här ska bli snyggt.

Att bli duktig på kloning och lagning är mycket en fråga om övning. Men ett bra tips jag kan skicka med dig är att jobba smått, alltså med smålagningspenslar och klonstämplar. Det kan visserligen ta lite längre tidatt utföra uppgiften men resultatet blir ofta bättre.

När det gäller kloning vill du ofta ha en viss mjukhet på penseln för attundvika synliga skarvar. Men samtidigt inte för mycket mjukhet, för då kan detistället bli lite smetigt där du har klonat mycket. I fallet med lagningspenslarna funkar det ofta fint med lite hårdare penslareftersom Photoshop hjälper dig att få allting att smälta ihop.

Ja, återigen, se Klonstämpeln som någonting du främst tar till närlagningspenslarna misslyckas.